Finanční gramotnost | Phoenix Investor

Tipy pre úspešné investičné pravidlá a rozhodovanie klientov PXI

V dnešnej téme a časti nášho tutoriálu finančnej gramotnosti sa bližšie pozrieme na osvedčené rady a úspešné pravidlá, ktoré môžu pomôcť našim klientom uspieť na kapitálových trhoch so svojim portfóliom. Rozoberieme si v skratke princípy z oblasti finančného zdravia, ktoré overil čas a obstáli historicky už v mnohých skúškach a krízových obdobiach na finančných trhoch. Úspech  na akciový trhoch ma väčšina ľudí založených na princípe lacných nákupov a drahých predajov svojich pozícií, či titulov v investičnom portfóliu. Samozrejme dá sa povedať, že človek môže zarobiť peniaze aj obrátene, ale vo všeobecnosti sú takéto techniky len pre obchodníkov a špekulantov, nie pre našich bežných investorov. 

Pripomínam, že pravidlá a tipy uvedené v tomto blogu slúžia len na vzdelávacie účely a nemali by sa považovať za investičné poradenstvo alebo investičné odporúčanie a nemusia zaručiť investorovi len pozitívne investičné výsledky a ani ochranu pred možnou stratou na finančnom trhu. Ale rozhodne je správne a vhodné si ich prečítať a snažiť sa im porozumieť, alebo sa následne stretnúť s našimi investičnými poradcami a zanalyzovať vaše investičné ciele, ušiť na mieru investičnú stratégiu cez personalizované poradenstvo prispôsobené vašim potrebám a konkrétnym cieľom, zohľadňujúc vašu konkrétnu individuálnu situáciu a toleranciu rizika.

Investujte pre maximalizáciu celkového skutočného výnosu

To znamená celkovú návratnosť ťažko zarobených a investovaných EUR/USD po zdanení a po zarátaní inflácie. Toto by mal byť jediný racionálny cieľ pre väčšinu dlhodobých investorov. Je dôležité, aby ste ako racionálny investori chránili kúpnu silu peňazí tým, že ich dlhodobo a pravidelne investujete na kapitálové trhy a ideál do akcií, akciových fondov. Jedna z najväčších chýb je, že ľudia vkladajú príliš veľa peňazí do cenných papierov s pevným výnosom alebo len tak do termínovaných vkladov do bánk.

Investujte do bežných FKI – neobchodujte, ani nešpekulujte

Akciový trh nie je kasíno, ale ak sa zakaždým presúvate z a do akcií, keď sa pohnú o bod alebo dva, alebo viac percent, a ak neustále predávate nakrátko, či obchodujete iba cez opcie alebo futures, tak trh bude vaším kasínom. A tu platí štatisticky pravidlo ako pre väčšinu hazardných hráčov, že môžete nakoniec prehrať alebo pomerne často. Snažte sa byť trpezlivý, uvoľnený a správne informovaný investor. Investujte do bežne dostupných investičných nástrojov fondov kolektívneho investovania FKI – ako sú podielové fondy, či ETF.

Investujte do rôznych sektorov, regiónov a tried aktív 

Široká diverzifikácia je kľúčom k znižovaniu rizika vo vašom portfóliu. Investovanie do rôznych sektorov, regiónov, či tried aktív v rámci portfólia napr. v PF – ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, komodity a podobne, môže pomôcť minimalizovať vplyv výkyvov jednej triedy aktív na celkové výnosy portfólia fondu.

Rozpoznajte svoje investičné ciele a horizont

Pred začatím akéhokoľvek investovania si určite stanovte svoje ciele a investičný horizont. Tým sa zameriavate na to, prečo vôbec chcete investovať a ako dlho by ste chceli držať svoje investície v portfóliu. Určite platí pravidlo, že kto očakáva vyšší výnos investuje dlhodobo a hlavne pravidelne.

Poznajte svoje investičné nástroje

Platí pravidlo že investujte do toho čo poznáte, tj. predtým ako investujete do akcií, dlhopisov alebo iných investičných nástrojov, naučte sa o nich čo najviac. Ideálne pre bežných investorov je dobré začať s fondami kolektívneho investovanie – PF/ETF. Poznajte ich riziká, nákladovosť a hlavne výhody a možnosti dostupnosti pre bežných investorov . Naučte sa viac o investovaní, kapitálových trhoch a zostaňte informovaní o aktuálnych udalostiach, ktoré by mohli ovplyvniť vaše investičné rozhodnutia.

Investujte do dlhodobých stratégií

Investovanie do dlhodobých stratégií môže byť oveľa výhodnejšie a bezpečnejšie, pretože vám umožňuje zbierať výnosy z ročného zhodnotenia svojho portfólia. Zároveň sa vďaka dlhodobej investičnej stratégie môže znížiť riziko vašich investícií a pomôcť vám dosiahnuť dlhodobo vyššie výnosy. Skúste identifikovať dlhodobé trendy v hospodárstve alebo v určitom sektore a zvážte investovanie do spoločností, ktoré by mohli z tohto trendu profitovať.

Investujte pravidelne a dividendy reinvestujte

Pravidelné investovanie môže pomôcť maximalizovať potenciálne zisky a minimalizovať vplyv krátkodobých výkyvov na trhu. Ak máte úspešné investície, zvážte reinvestovanie dividend a ziskov, aby sa vaše portfólio mohlo ďalej rozvíjať a kumulovať oveľa rýchlejšie – tzv. princíp „snehovej guľe“ a využite silu zloženého úrokovania. Podľa Alberta Einsteina je práve zložené úročenie „8 divom sveta“. Ako povedal, „Ten kto mu rozumie, na ňom zarába, ten kto nie, ho platí“. Možno sa vám toto tvrdenie zdá prehnané, ale keď si to spočítame, zistíme, že nie je. Na konci dňa zistíte, že zisky reinvestovať sa jednoznačne vypláca.

Trpezlivosť a buďte pokojný

Investovanie je dlhodobá hra a vyžaduje trpezlivosť. Nedajte sa odradiť krátkodobými výkyvmi na trhu a držte sa svojho investičného plánu a svojich cieľov. Nepodliehajte panike a zostaňte stále zainvestovaný. Podľa dostupných štatistík z výskumov práve netrpezliví investori, ktorí chýbali na trhu 10 najlepších obchodných dní za obdobie posledných 20 rokov, stratili na výnosoch takmer 3% p. a. oproti tým investorom, ktorí zostali na trhu počas všetkých dní v sledovanom období (údaje sú založené na skutočnej výkonnosti trhového indexu DJIA).

Monitoring a revízia – „dolaďujte“ svoje portfólio

Pravidelne monitorujte svoje investície a zvážte revíziu svojho portfólia na základe aktuálnych trhových podmienok a vašich cieľov. V pravidelných intervaloch (napr. ročne, štvrťročne) je vhodné svoje portfólio prehodnocovať tak, aby jeho zloženie a podiel jednotlivých zložiek odrážal váš investičný profil a situáciu na finančných trhoch, ktorá sa neustále mení a vyvíja v čase.

Využi „nákladové priemerovanie“ = COST AVERAGING EFFECT

Kurz hodnoty podielu fondu, tak ako v prípade iných cenných papierov, môže rovnako stúpať ako aj klesať. Dá sa potom určiť najvhodnejšia forma a doba na investovanie? Práve pravidelné investovanie dáva na túto otázku odpoveď. Ak cena podielu klesá, za fixnú čiastku kúpime viac podielov. Keď potom cena dosiahne pôvodnú úroveň, vaša pozícia je lepšia. Konečný efekt spočíva v tom, že trhové výkyvy využívame vo svoj prospech, pričom efekt sa zvyšuje pri fondoch, ktoré sa vyznačujú vyšším kolísaním hodnoty podielu. Je dôležité byť opatrný a neinvestovať všetky svoje peniaze naraz. Namiesto toho investujte časť svojich peňazí a potom sledujte svoje výsledky, aby ste zistili, či by ste mali investovať viac. Večná dilema bežných investorov – investovať naraz alebo postupne? Je to podľa môjho názoru individuálna otázka a záleží na osobných preferenciách investora a jeho investičnej stratégii. Nižšie uvádzam niektoré faktory, ktoré by mohli ovplyvniť vaše rozhodnutie o tom, či je lepšie.

Investovanie naraz:

  • Ak má investor dostupné voľné finančné prostriedky, môže byť pre neho výhodné investovať naraz, pretože môže okamžite začať zhodnocovať svoje peniaze. 
  • Ak by trh stúpal, investor by získal úžitok z investície okamžite.
  • Ak by však trh klesal, investor by mohol zaznamenať väčšiu stratu.

Investovanie postupne:

  • Ak investor nemá dostupné finančné prostriedky na jednorazovú investíciu, môže byť pre neho výhodné investovať postupne, napríklad každý mesiac.
  • Toto môže pomôcť minimalizovať riziko investovania v nevhodnom čase.
  • Ak by trh klesal, investor by mohol zaznamenať menšiu stratu, pretože by sa jeho nákup rozložil v čase.
  • Ak by však trh stúpal, investor by nemusel mať úžitok z investície v plnej miere.

Je preto dôležité si ujasniť svoje ciele a finančnú situáciu a rozhodnúť sa, ktorá možnosť by bola pre vás najlepšia. Investovanie cez kapitálové trhy je dlhodobá stratégia a mala by sa zakladať na vhodnej investičnej stratégii, nie na krátkodobých očakávaniach. Je tiež dôležité mať na pamäti, že minulosť nezaručuje výsledky v budúcnosti a investovanie je vždy spojené s určitým rizikom.

Záverom zhrniem, kde všetky tieto tipy a rady viete zúročiť. Napríklad vo fondoch kolektívneho investovania ako sú podielové fondy, ktoré môžeme definovať ako investičné nástroje kolektívneho investovania zhromažďujúce peniaze od investorov a používajú ich na nákup aktív, ako sú akcie, dlhopisy… Tieto fondy majú profesionálnych licencovaných správcov, ktorí sú zodpovední za výber a správu aktív v rámci fondu. Podielové fondy môžu byť pre niektorých investorov vhodnou voľbou, pretože poskytujú možnosť širšej diverzifikácie portfólia a minimalizujú riziko, keďže v portfóliu môžu byť zahrnuté rôzne triedy aktív, regióny, sektory a odlišné spoločnosti. V porovnaní s priamym nákupom akcií alebo iných finančných produktov môžu podielové fondy byť aj efektívnejšou voľbou. Správcovia fondov majú širší prístup k informáciám o trhu a majú lepšie možnosti na nákup a predaj aktív. Je však dôležité si uvedomiť, že podielové fondy majú svoje vlastné poplatky a náklady, ktoré môžu mať vplyv na celkové výnosy.

Nakoniec určite platí pravidlo, že ak táto problematika vám nie je blízka, tak o svojich investíciách a zámeroch je dobré sa porozprávať s naším odborníkom na investičné poradenstvo, ktorý vám môže poskytnúť tipy a rady pre zrealizovanie vašich investičných zámerov, potrieb a cieľov.

Ing. Ivan Duvač
PXI ACADEMY

Kategórie
Najčítanejšie

Rozhovor s Ľudovítom Javorským

Zlato ako rozumná investícia s reálnou hodnotou v modernom investičnom portfóliu PXI investora

Ako správne nastaviť a rozložiť portfólio

Maximalizácia predaja alebo ako zvýšiť tržby pomocou stratégií efektívneho „CROSS-SELLINGU“