Rozhovor

Rozhovor s Mgr. Janom Kurhajcom, konateľ a spoluzakladateľ spoločnosti PHOENIX Investor SK 
Mgr. Jan Kurhajec, CEO

Na slovenskom finančnom trhu sme zaregistrovali nového hráča a plnohodnotného člena asociácie finančných sprostredkovateľov AFISP – spoločnosť PHOENIX INVESTOR SK, ktorá sa netají nemalými ambíciami. Podľa dostupných informácií spoločnosť riadite Vy. Môžete nám k tomu povedať niečo bližšie?
Samozrejme, veľmi rád Vám predstavím našu spoločnosť. V podstate sa zameriavame na sprostredkovanie investícií pre klientov, vrátane odbornej poradenskej činnosti. Fungujeme na základe registrácie spoločnosti ako investičného sprostredkovateľa a sme pod dohľadom Národnej banky. V súčasnosti pre nás na Slovensku a v Českej republike pracuje 300 viazaných zástupcov a finančných agentov, pričom registrujeme okolo 2 000 záujemcov o túto prácu, ktorí sú už aktívne v našom internom vzdelávacom procese, po jeho úspešnom dokončení sa môžu stať našimi obchodnými partnermi.

Myslíte si, že na slovenskom trhu je miesto pre ďalšiu poradenskú spoločnosť v oblasti investícií?
Či je priestor pre ďalšiu firmu v tomto segmente, to ukáže čas, teda presnejšie klienti, ktorí sa sami rozhodnú, či nám budú dôverovať v otázkach investičného poradenstva, alebo nie. Myslím si, že pre poctivý obchod je priestor vždy v každej oblasti podnikania, finančné sprostredkovanie nevynímajúc. Snažíme sa pristupovať ku klientom férovo a ponúknuť im profesionálne služby bez zatajovania skutočných nákladov investícií, čo v súčasnej dobe nemôže povedať každý. Priamosť a otvorenosť v kombinácii s odbornosťou a skúsenosťami, to sú benefity, ktoré klientom ponúkame.

Hovoríte o skúsenostiach a odbornom prístupe ku klientom. Môžete nám prezradiť ako tieto dva aspekty zabezpečujete?
Na tú to otázku si dovolím odpovedať nasledovne, ja osobne mám viac ako desaťročné aktívne skúsenosti v oblasti sprostredkovania investícií v Rakúsku, čo samozrejme využívam aj pri nastavení obchodných procesov v našej firme. Ďalej je mojím spoločníkom pán David Křížek, ktorý ako „poradca z terénu“ má tiež bohaté skúsenosti nielen z Rakúska, ale aj z Českej republiky. A v neposlednom rade musím uviesť nášho kľúčového partnera spoločnosť Jung, DMS & Cie. GmbH, ktorá nám otvorila cestu k naozaj významný produktovým partnerom, ako je napríklad Franklin Templeton, spoločnosť, ktorú netreba bližšie predstavovať Vám ani odbornej verejnosti.

Náš interný vzdelávací systém garantuje, že obchodný partner našej spoločnosti je nielen odborne, ale aj morálne zdatný pomôcť klientovi pri jeho rozhodovaní ako, a či vôbec investovať. Vzdelávací program je pod dohľadom skúsených lektorov, ktorí sú podporovaní zo strany Compliance-právnikov, ktorí neustále sledujú najnovšie legislatívne zmeny v oblasti kapitálového trhu, a tie potom implementujú do našich interných procesov.

Prejdime na menej príjemnú tému. Na internete sa objavili názory, že Vaša firma je len nástupcom spoločnosti E & S Investment Czech republic, prípadne spoločnosti Ertrag & Sicherheit, ktoré nemajú najlepšiu reputáciu na slovenských a českých webových fórach.
V prvom rade je potrebné si ujasniť, kto sa snaží o to, aby si laická verejnosť myslela, že sme nástupcovia uvedených spoločností. Ide o konkurenčné spoločnosťi, ktoré sa neštítia na svojom webovom portáli šíriť tieto nezmysly a využívajú k týmto účelom rôzne konšpiračné teórie, ktoré sa v ničom nezhodujú so skutočnosťou. Už sme proti takýmto „nezávislým“ vydavateľom podnikli právne kroky a veľmi rád si počkám na to, až sa ukáže spravodlivosť.

Ale späť k Vašej otázke. Nie, naša spoločnosť Phoenix Investor nie je právnym nástupcom Vami uvedených spoločností, nepodobá sa im ani vo vlastnícke, ani v riadiacej štruktúre. Je pravda, že veľa našich obchodných partnerov pracovalo pre túto spoločnosť, ale určitá fluktuácia medzi jednotlivými sprostredkovateľmi je úplne prirodzená. Treba podotknúť, že veľa E & S poradcov pracuje teraz aj pre iné, na trhu etablované spoločnosti, ktoré tiež na základe tejto skutočnosti nie sú nástupcovi E & S. A pokiaľ viem, niektoré štruktúry obchodných partnerov E & S sú stále činné v tejto spoločnosti.

Vás, resp. Vašu firmu možno posudzujú aj podľa toho, že Vy sám ste donedávna pre E & S pracoval, nemyslíte?
Máte pravdu v tom, že som dlhé roky pracoval ako majetkový poradca E & S v Rakúsku, ako som už spomenul. V rámci toho, že sme fungovali na princípe Multi-Level-Marketingu, som okrem priamej práce s klientmi tiež budoval svoju vlastnú štruktúru obchodných partnerov. Výhodou bolo, že v tejto spoločnosti sa dalo budovať štruktúru vo viacerých krajinách naraz, takže som mal štruktúru obchodných partnerov v Rakúsku, ale aj v Českej republike a na Slovensku.

Skutočnosť, že som bol jedným z obchodných partnerov E & S v Rakúsku, však pri racionálnom uvažovaní nemôže viesť k nezmyselnému záveru, že firma Phoenix Investor, kde som v súčasnosti spolumajiteľom, je automaticky nástupcom spoločnosti E & S.

Z Vášho rozprávania mi jasne vyplýva, že už nepracujete pre E & S. Môžete nám teda prezradiť z akých dôvodov ste ukončil s touto spoločnosťou spoluprácu?
Ide o citlivú tému, ktoré nie je úplne vhodné rozoberať na verejnosti, a preto mi dovoľte, aby som sa nevyjadril na všetky okolnosti ukončenia mojej spolupráce s E & S. V každom prípade som si myslel, že ak po rokoch, čo sme spolu s pánom Krížikom viedli jednu z najproduktívnejších obchodných skupín vo firme, budeme mať možnosť aspoň ovplyvniť niektoré procesy a ponúkané produkty tak, aby naše pripomienky a praktické skúsenosti mohli v konečnom dôsledku byť prínosom pre klienta. Tento prístup však neakceptovali majitelia v Rakúsku.

Viete, keď cítite a ste presvedčení, že určité produkty a procesy, najmä potom starostlivosť o klienta, sa majú robiť v jeho záujmu inak a lepšie, a Váš hlas nie je braný do úvahy, alebo lepšie povedané je prehliadaný, príde po určitom čase moment, kedy si poviete dosť, to stačí. A presne tak to bolo so mnou a s pánom Krížkom.
Chcel som mať možnosť ovplyvňovať niektoré interné procesy a nastaviť ich tak, aby som vedel, že fungujú jednak v prospech klientov, ale aj v prospech obchodných partnerov. Rakúski majitelia nám v tomto smere uľahčili naše rozhodovanie tým, že dali svoju rakúsku firmu do insolvencie, čo nám ako popredným obchodným partnerom ani dopredu neoznámili. Asi to nepovažovali za potrebné. Týmto krokom tak znemožnili, aby veľká skupina obchodných partnerov dostala vyplatené provízie za svoju činnosť. To bola posledná kvapka. Teraz s odstupom času to vnímam ako niečo, čo jednoducho malo nevyhnutne prísť do môjho ďalšieho pracovného života.

Hneváte sa kvôli situácii, ktorá nastala s majiteľmi E & S?
Nie, určite voči nim a ani voči zvyšným obchodným partnerom necítim nevraživosť alebo hnev. Skôr som bol sklamaný, ako celú situáciu riešili a ako následne pristúpili k tým, ktorí sa nebáli prejaviť nespokojnosť s daným stavom. Neprajem im vôbec nič zlého, naopak, nech sa im darí. Túto kapitolu už považujem za uzavretú.

Ako vidíte budúcnosť Vašej spoločnosti Phoenix Investor?
Nepopieram, že naše ambície sú veľké. Zároveň s českou spoločnosťou Phoenix Investor sme založili a v súčasnosti už fungujú jej sesterské spoločnosti v Rakúsku aj na Slovensku. Týmto krokom umožňujeme našim obchodným partnerom budovať svoje štruktúry vo viacerých krajinách, čo je bezpochyby veľká výhoda, ktorá sa im ponúka. Verím, že vytvoríme skupinu Phoenix Investor, ktorá sa stane pre klientov pojmom, s ktorým si budú spájať kvalitné a profesionálne investičné poradenstvo s ľudským prístupom. Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že keby som danému projektu neveril, nešiel by som do neho.

Ďakujem pekne za rozhovor.

Bratislava, 01.03.2017