Ako môžu vyzerať ideálne miery klientov PXI Investora?

Vo finančnom svete existuje mnoho pravidiel a rôznych poučiek aké ideálne finančné miery by mohli investori dosahovať a držať  sa ich, no ale tak ako aj v bežnom živote, či napríklad pri stravovacích návykov, alebo fitness cvičení, nič nie je univerzálne a treba pristupovať aj vo svete financií  ku každému človekovi individuálne. 

Azda najznámejšie ľudová múdrosť a dodnes si to pamätám z detstva, ide o rozprávku „Príbeh o troch grošoch“ – pomerne známy alegorický príbeh, ktorý sa využíva na ilustrovanie rôznych konceptov alebo hodnôt, vrátane finančnej gramotnosti a múdrosti pri nakladaní s peniazmi. Ide v podstate o prvú „príručky finančnej gramotnosti“, v ktorej sedliak zarobí tri groše. Jeden odloží deťom na budúcnosť, ktoré ešte nezarábajú, jeden buď rozumne požičia alebo pomôže blízkym a dá ho rodičom, ktorí už nezarábajú a z toho posledného žije, a pokrýva svoje náklady. K tomuto ekonomickému modelu ho priviedli jeho rodičia a on v tom pokračuje. V jeho správaní a zvyku  vidieť istý model fungovania spoločnosti alebo komunity v podobe rodiny. 

Na príbeh z rozprávky „O troch grošoch“ sa dá pozerať ešte aj z iného uhla pohľadu. Mohlo by ísť o rozdelenie našich príjmov na tri časti. Prvá časť je naša spotreba (napríklad strava, drogéria, oblečenie, splátky úveru, nájomné, platby za energie a PHM, telefón, internet a podobne), druhú časť tvorí napr. sporenie na dôchodok, či zdravotnú starostlivosť pre seba alebo našich rodičov, treťou časťou môže byť investícia do našich detí, napr. do ich vzdelania, seba-rozvoja alebo športu, či zdravia. 

Tento príbeh si dovolím ešte interpretovať i v závislosti od kontextu na dnešnú dobu a modernú formu finančnej gramotnosti a teda možno vidieť ešte jeden nasledovný rozmer:

  1. Správne nakladanie s peniazmi: V príbehu o troch grošoch sa každá z postáv rozhodne, ako využije svoj jediný groš. Podobne ako v reálnom živote je dôležité, ako nakladáte s peniazmi. Investovanie, šetrenie a správne plánovanie financií sú kľúčovými aspektmi finančnej gramotnosti.
  2. Riziko a odmena: Postavy v príbehu majú rôzne prístupy k riziku. Jeden investuje, druhý šetrí a tretí stráca a míňa svoje peniaze. To môže ilustrovať dôležitosť pochopenia rizika a odmeny pri finančných rozhodnutiach. Investície prinášajú riziko, ale aj príležitosti na výnosy.
  3. Dlhodobý plán: Postava z príbehu, ktorá rozumne šetrí, ukazuje na dôležitosť dlhodobého plánovania a odolávania impulzom okamžitého uspokojenia. Táto stratégia môže byť relevantná pre dlhodobú finančnú stabilitu.
  4. Sociálny aspekt financií: Príbeh môže mať aj sociálny rozmer. Postava, ktorá investuje, prispieva k ekonomickej aktivite a rastu, čo môže byť prínosom pre celú komunitu. To môže odrážať aj sociálnu zodpovednosť a uvedomelosť vo finančných rozhodnutiach.
  5. Vzdelanie a poznanie: Postave, ktorá stráca a bez rozmýšľania míňa peniaze, mohlo chýbať dostatočné vzdelanie alebo informácie o tom, ako riadne nakladať s peniazmi. To zdôrazňuje dôležitosť  vzdelávania a najmä vzdelávania sa v oblasti financií.

Celkovo vzaté „Príbeh o troch grošoch“ môže slúžiť ako unikátny a zaujímavý spôsob ilustrácie rôznych aspektov finančnej gramotnosti a spôsobov nakladania s peniazmi. V rámci tejto alegórie je dôležité zdôrazniť múdrosť pri racionálnom nakladaní s peniazmi, plánovanie do budúcnosti a pochopenie rizika a odmeny.

V 21. storočí azda najviac zabehnuté a ako moderné pravidlo môžeme vnímať pravidlo tzv. „10:20:30:40“, ktoré sa často vo finančných odborných kruhoch vyskytuje a prezentuje ako ideálne, a môže sa vzťahovať na ideálny spôsob, ako spravovať svoje finančné zdroje a rozdeľovať svoje príjmy. To znamená, že by sa malo zvažovať, ako by mali byť rozdelené klientske osobné financie na rôzne účely. Tu uvádzame určité osobné  pohľady a aspekty tohto pravidla. Pravidlo tohto druhu môže pomôcť udržať vyvážený prístup k správe svojich osobných financií a zabezpečiť, že máte dostatok financií na svoje potreby, ale zároveň si môžete dovoliť aj zábavu a investovanie na budúcnosť. Je však dôležité poznamenať ešte raz, že pravidlo „10:20:30:40“ nie je univerzálnym pravidlom, ktoré by sa hodilo pre každého. Každý jedinec má svoje vlastné finančné ciele, potreby a okolnosti, a preto je dôležité prispôsobiť svoj finančný plán svojmu konkrétnemu životnému štýlu a cieľom. Rovnako je dôležité mať rozpočet a sledovať svoje výdavky, aby ste sa uistili, že žijete podľa svojich finančných možností.

Rozdelenie financií na rezervu, investície, splácanie úverov a životné náklady je druhým dôležitým aspektom finančnej správy každého rozumného investora. Toto rozdelenie môže pomôcť mnohým ľuďom dosiahnuť finančnú stabilitu a zabezpečiť stav a pocit, že spravujú svoje financie zodpovedným spôsobom. Tu je podrobnejší pohľad k odporúčanej navrhnutej stratégii  a pravidlu „10:20:30:40“:

  1. Rezerva (10%): Udržiavanie rezervy je kľúčové pre finančnú bezpečnosť. Táto suma by mala slúžiť na krytie nečakaných výdavkov a núdzových situácií. Je to účet, ktorý vám môže poskytnúť finančný polštár, aby ste nemuseli siahnuť po úveroch v prípade nečakaných výdavkov, ako sú opravy auta alebo lekárske účty.
  2. Investície do aktív (20%): Investovanie je dôležité pre budúcnosť a rast vašich financií. Tieto investície môžu zahŕňať akcie, dlhopisy, fondy, nehnuteľnosti a iné investičné nástroje. Tento segment vám umožní budovať bohatstvo a dosiahnuť finančné ciele, ako je dôchodok alebo investovanie do vzdelania detí.
  3. Pokrytie úverov (30%): Splácanie úverov by malo byť dôležitou súčasťou vašej finančnej stratégie. Tento segment vám umožní pokračovať v splácaní hypotéky, úverov na auto alebo iné dlhy. Snahou je dosiahnuť finančnú nezávislosť a znížiť dlhý, aby ste sa mohli sústrediť na investície a budúcnosť.
  4. Životné náklady (40%): Tento segment pokrýva vaše bežné životné náklady, vrátane stravy, bývania, dopravy a iných denných výdavkov. Je dôležité mať prehľad o týchto nákladoch a snažiť sa žiť podľa svojich finančných možností.

Toto rozdelenie ideálnych finančných mier môže byť vhodné pre niekoho, kto sa snaží dosiahnuť finančnú stabilitu, splatiť dlhy a investovať do budúcnosti. Ak sa na záver na „príbeh o troch grošoch“ pozrieme z jedného či druhého uhla pohľadu alebo si dokonca nájdeme svoj vlastný, pravdou zostane, že takýmto štýlom by sme mohli mať svoje financie pod kontrolou. Vedeli by sme, prečo a  kam ich investujeme i odkiaľ k nám prichádzajú. Pri takomto zodpovednom prístupe k osobným financiám by rodinný rozpočet mohol byť vždy v dobrej kondícii a my by sme mohli spokojnejšie spávať.  

Avšak je opäť dôležité neustále mať na pamäti, že každá osoba má svoje vlastné finančné preferencie, ciele a potreby, preto by mal byť finančný plán prispôsobený konkrétnym okolnostiam. Rovnako je dôležité mať zodpovedný finančný rozpočet a sledovať svoje výdavky, aby ste mohli riadiť svoje financie efektívne. Ak ste nie príliš doma a necítite sa komfortne s finančným plánovaním, môže byť užitočné konzultovať to s našimi investičnými poradcami, zo širokej siete PHOENIX INVESTORA, ktorý vám pomôže vytvoriť  vhodný investičný plán, ktorý bude zodpovedať vašim cieľom a situácii, bez ohľadu na preferované ideálne finančné miery.

Ing. Ivan Duvač
PXI ACADEMY

Kategórie
Najčítanejšie

Ako môžu vyzerať ideálne miery klientov PXI Investora?

Cena zlata opäť láme historické maximá

Trojročný daňový test pri investíciách do podielových fondov: kľúč k efektívnejšiemu investovaniu

Aleš Černý – Interview