Ako môžu vyzerať ideálne miery klientov PXI Investora?

Vo finančnom svete existuje mnoho pravidiel a rôznych poučiek aké ideálne finančné miery by mohli investori dosahovať a držať  sa ich, no ale tak ako aj v bežnom živote, či napríklad pri stravovacích návykov, alebo fitness cvičení, nič nie je univerzálne a treba pristupovať aj vo svete financií  ku každému človekovi individuálne. 

Azda najznámejšie ľudová múdrosť a dodnes si to pamätám z detstva, ide o rozprávku „Príbeh o troch grošoch“ – pomerne známy alegorický príbeh, ktorý sa využíva na ilustrovanie rôznych konceptov alebo hodnôt, vrátane finančnej gramotnosti a múdrosti pri nakladaní s peniazmi. Ide v podstate o prvú „príručky finančnej gramotnosti“, v ktorej sedliak zarobí tri groše. Jeden odloží deťom na budúcnosť, ktoré ešte nezarábajú, jeden buď rozumne požičia alebo pomôže blízkym a dá ho rodičom, ktorí už nezarábajú a z toho posledného žije, a pokrýva svoje náklady. K tomuto ekonomickému modelu ho priviedli jeho rodičia a on v tom pokračuje. V jeho správaní a zvyku  vidieť istý model fungovania spoločnosti alebo komunity v podobe rodiny. 

Na príbeh z rozprávky „O troch grošoch“ sa dá pozerať ešte aj z iného uhla pohľadu. Mohlo by ísť o rozdelenie našich príjmov na tri časti. Prvá časť je naša spotreba (napríklad strava, drogéria, oblečenie, splátky úveru, nájomné, platby za energie a PHM, telefón, internet a podobne), druhú časť tvorí napr. sporenie na dôchodok, či zdravotnú starostlivosť pre seba alebo našich rodičov, treťou časťou môže byť investícia do našich detí, napr. do ich vzdelania, seba-rozvoja alebo športu, či zdravia. 

Tento príbeh si dovolím ešte interpretovať i v závislosti od kontextu na dnešnú dobu a modernú formu finančnej gramotnosti a teda možno vidieť ešte jeden nasledovný rozmer:

  1. Správne nakladanie s peniazmi: V príbehu o troch grošoch sa každá z postáv rozhodne, ako využije svoj jediný groš. Podobne ako v reálnom živote je dôležité, ako nakladáte s peniazmi. Investovanie, šetrenie a správne plánovanie financií sú kľúčovými aspektmi finančnej gramotnosti.
  2. Riziko a odmena: Postavy v príbehu majú rôzne prístupy k riziku. Jeden investuje, druhý šetrí a tretí stráca a míňa svoje peniaze. To môže ilustrovať dôležitosť pochopenia rizika a odmeny pri finančných rozhodnutiach. Investície prinášajú riziko, ale aj príležitosti na výnosy.
  3. Dlhodobý plán: Postava z príbehu, ktorá rozumne šetrí, ukazuje na dôležitosť dlhodobého plánovania a odolávania impulzom okamžitého uspokojenia. Táto stratégia môže byť relevantná pre dlhodobú finančnú stabilitu.
  4. Sociálny aspekt financií: Príbeh môže mať aj sociálny rozmer. Postava, ktorá investuje, prispieva k ekonomickej aktivite a rastu, čo môže byť prínosom pre celú komunitu. To môže odrážať aj sociálnu zodpovednosť a uvedomelosť vo finančných rozhodnutiach.
  5. Vzdelanie a poznanie: Postave, ktorá stráca a bez rozmýšľania míňa peniaze, mohlo chýbať dostatočné vzdelanie alebo informácie o tom, ako riadne nakladať s peniazmi. To zdôrazňuje dôležitosť  vzdelávania a najmä vzdelávania sa v oblasti financií.

Celkovo vzaté „Príbeh o troch grošoch“ môže slúžiť ako unikátny a zaujímavý spôsob ilustrácie rôznych aspektov finančnej gramotnosti a spôsobov nakladania s peniazmi. V rámci tejto alegórie je dôležité zdôrazniť múdrosť pri racionálnom nakladaní s peniazmi, plánovanie do budúcnosti a pochopenie rizika a odmeny.

V 21. storočí azda najviac zabehnuté a ako moderné pravidlo môžeme vnímať pravidlo tzv. „10:20:30:40“, ktoré sa často vo finančných odborných kruhoch vyskytuje a prezentuje ako ideálne, a môže sa vzťahovať na ideálny spôsob, ako spravovať svoje finančné zdroje a rozdeľovať svoje príjmy. To znamená, že by sa malo zvažovať, ako by mali byť rozdelené klientske osobné financie na rôzne účely. Tu uvádzame určité osobné  pohľady a aspekty tohto pravidla. Pravidlo tohto druhu môže pomôcť udržať vyvážený prístup k správe svojich osobných financií a zabezpečiť, že máte dostatok financií na svoje potreby, ale zároveň si môžete dovoliť aj zábavu a investovanie na budúcnosť. Je však dôležité poznamenať ešte raz, že pravidlo „10:20:30:40“ nie je univerzálnym pravidlom, ktoré by sa hodilo pre každého. Každý jedinec má svoje vlastné finančné ciele, potreby a okolnosti, a preto je dôležité prispôsobiť svoj finančný plán svojmu konkrétnemu životnému štýlu a cieľom. Rovnako je dôležité mať rozpočet a sledovať svoje výdavky, aby ste sa uistili, že žijete podľa svojich finančných možností.

Rozdelenie financií na rezervu, investície, splácanie úverov a životné náklady je druhým dôležitým aspektom finančnej správy každého rozumného investora. Toto rozdelenie môže pomôcť mnohým ľuďom dosiahnuť finančnú stabilitu a zabezpečiť stav a pocit, že spravujú svoje financie zodpovedným spôsobom. Tu je podrobnejší pohľad k odporúčanej navrhnutej stratégii  a pravidlu „10:20:30:40“:

  1. Rezerva (10%): Udržiavanie rezervy je kľúčové pre finančnú bezpečnosť. Táto suma by mala slúžiť na krytie nečakaných výdavkov a núdzových situácií. Je to účet, ktorý vám môže poskytnúť finančný polštár, aby ste nemuseli siahnuť po úveroch v prípade nečakaných výdavkov, ako sú opravy auta alebo lekárske účty.
  2. Investície do aktív (20%): Investovanie je dôležité pre budúcnosť a rast vašich financií. Tieto investície môžu zahŕňať akcie, dlhopisy, fondy, nehnuteľnosti a iné investičné nástroje. Tento segment vám umožní budovať bohatstvo a dosiahnuť finančné ciele, ako je dôchodok alebo investovanie do vzdelania detí.
  3. Pokrytie úverov (30%): Splácanie úverov by malo byť dôležitou súčasťou vašej finančnej stratégie. Tento segment vám umožní pokračovať v splácaní hypotéky, úverov na auto alebo iné dlhy. Snahou je dosiahnuť finančnú nezávislosť a znížiť dlhý, aby ste sa mohli sústrediť na investície a budúcnosť.
  4. Životné náklady (40%): Tento segment pokrýva vaše bežné životné náklady, vrátane stravy, bývania, dopravy a iných denných výdavkov. Je dôležité mať prehľad o týchto nákladoch a snažiť sa žiť podľa svojich finančných možností.

Toto rozdelenie ideálnych finančných mier môže byť vhodné pre niekoho, kto sa snaží dosiahnuť finančnú stabilitu, splatiť dlhy a investovať do budúcnosti. Ak sa na záver na „príbeh o troch grošoch“ pozrieme z jedného či druhého uhla pohľadu alebo si dokonca nájdeme svoj vlastný, pravdou zostane, že takýmto štýlom by sme mohli mať svoje financie pod kontrolou. Vedeli by sme, prečo a  kam ich investujeme i odkiaľ k nám prichádzajú. Pri takomto zodpovednom prístupe k osobným financiám by rodinný rozpočet mohol byť vždy v dobrej kondícii a my by sme mohli spokojnejšie spávať.  

Avšak je opäť dôležité neustále mať na pamäti, že každá osoba má svoje vlastné finančné preferencie, ciele a potreby, preto by mal byť finančný plán prispôsobený konkrétnym okolnostiam. Rovnako je dôležité mať zodpovedný finančný rozpočet a sledovať svoje výdavky, aby ste mohli riadiť svoje financie efektívne. Ak ste nie príliš doma a necítite sa komfortne s finančným plánovaním, môže byť užitočné konzultovať to s našimi investičnými poradcami, zo širokej siete PHOENIX INVESTORA, ktorý vám pomôže vytvoriť  vhodný investičný plán, ktorý bude zodpovedať vašim cieľom a situácii, bez ohľadu na preferované ideálne finančné miery.

Ing. Ivan Duvač
PXI ACADEMY

Kategórie
Najčítanejšie

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor

Meny a menové riziko