19. apríl – Svetový deň investičných fondov – pomáha v popularizácii kolektívneho investovania v SR a ČR

Od vzniku prvého typu investičného fondu na svete uplynie tento rok 248 rokov, myšlienka kolektívneho investovania (KI) však pretrvala a získava si čoraz viac priaznivcov a rastie na popularite celosvetovo, ale i u nás v SR, ako aj v ČR o čom svedčí nárast počtu podielových a investičných fondov vo svete a tiež celkový objem majetku AUM, ktorý pre svojich klientov spravujú medzinárodné investičné a správcovské spoločnosti.

Vznik prvých podielových fondov sa datuje v roku  1774, kedy bol založený prvý investičný fond pod názvom Eendragt maakt Magt (V jednote je sila) pre občanov, ktorí nakladali skromnejšími finančnými prostriedkami. Uzavretý podielový fond investoval do dlhopisov vlád, bánk a úverov plantáží v Západnej Indii. Ďalší míľnik bol r. 1800, keď Anglicko-škótsky investičný trust začal predávať svoje podiely investorom. V roku 1924 sa objavili prvé fondy v USA. Od tohto roku pokračoval rast počtu fondov a objemu majetku v správe. V roku 1940 bola vo fondoch v USA zhromaždená 1 miliarda USD. Dnes tento objem dosahuje viac ako 10 triliónov USD. V Európe, ako druhej najväčšej ekonomickej zóne, je zhromaždených takmer 5 triliónov eur.

Kolektívne investovanie odvtedy prešlo značnými zmenami, najmä čo sa týka vzniku legislatívneho rámca, rôznorodosti jednotlivých typov fondov a aj spôsobu zhodnocovania úspor verejnosťou. Investíciami do podielových fondov, ale i ETF, sa môže pochváliť čoraz viac Slovákov. Výhodami investovania do fondov KI – podielových fondov a ETF je dostupnosť peňazí – likvidita, neviazanosť investície, možnosť pravidelne investovať, možnosť dosiahnuť atraktívne výnosy a prehľadnosť, a pri ETF po roku i daňové zvýhodnenie (platí len v SR).

STAV KI v SR 

Majetok v otvorených podielových a investičných fondoch pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2022 hodnotu 11,66 miliardy EUR, čo predstavovalo pokles o 6,46% (v absolútnej hodnote o 805,7 mil. EUR) oproti koncu roka 2021. Najväčší objem majetku 41% zostal zainvestovaný v zmiešaných fondoch, aj keď ich podiel počas roka 2022 klesol o 3,5 percentuálneho bodu. Druhé miesto obhájili akciové fondy s 24,3% podielom, ktoré naopak svoje zastúpenie počas roka zvýšili. Vzrástol aj podiel realitných fondov na 20,2%, naďalej strácali dlhopisové fondy, v ktorých je zainvestované už len 9,3% zo všetkých investícií. Ostatné typy fondov boli zastúpené len minimálne. Pokiaľ ide o domicil, slovenskí investori stále preferovali domáce fondy so 75,4% podielom na trhu, keď podiel zahraničných fondov, ktorý ku koncu roka 2022 predstavoval 24,6% len mierne vzrástol. Čisté predaje, ktoré v roku 2022 dosiahli 464,9 mil. EUR, boli na úrovni dlhodobých priemerov. Aj keď v porovnaní s rekordným rokom 2021 sme zaznamenali pokles čistých predajov o 69,3%, tak stále v kontexte zložitej geopolitickej situácie a turbulencií na finančných trhoch, sú dosiahnuté výsledky sektora v čistých predajoch veľkým úspechom. Dobré predajné výsledky je možno vo veľkej miere pripísať pravidelným investíciám a vyššej vyspelosti investorov, keď na rozdiel od minulosti dokázali zachovať rozvahu a svoje investície držali. Najvyššie čisté predaje sa zaznamenali v akciových (541 mil. EUR) a realitných fondoch (142,6 mil. EUR). Predaje v ostatných triedach aktív boli nízke alebo záporné. Najväčší odlev finančných prostriedkov možno pozorovať v zmiešaných fondoch (-102,3 mil. EUR). 

Zdroj: www.ass.sk

Výkonnosti fondov v minulom roku 2022 po mimoriadne úspešnom roku 2021 sa dočkali určitých korekcií. Výkonnostne najhoršie boli na tom akciové fondy s priemernou váženou výkonnosťou -17%, naopak najlepšie sa držali realitné fondy, ktoré dosiahli výkonnosť +4,1%. Priemerná ročná výkonnosť všetkých fondov bola žiaľ negatívna -9%. Pozitívne možno hodnotiť, že aj napriek veľmi nepriaznivým podmienkam na finančných trhoch v roku 2022, trojročná vážená výkonnosť fondov zostala kladná. Slovenská asociácia správcovských spoločností ku koncu roka 2022 združovala 24 spoločností z oblasti kolektívneho investovania, ktoré na slovenskom trhu ponúkali 953 podielových a investičných fondov, čo je o 149 fondov viac ako predchádzajúcom roku.

STAV KI v ČR

Asociácia pre kapitálový trh (AKAT) zverejnila informácie o vývoji asset manažmentu, kolektívneho investovania a custody za celý rok 2022. Celkový objem majetku, investovaný cez členov asociácie do investičných nástrojov, dosahoval k 31.12.2022 výšku 1,91 bilióna korún. Domácnosti a inštitúcie majú nasporené v domácich a zahraničných fondoch kolektívneho investovania ponúkaných v Českej republike 751,55 miliárd. Od začiatku roka 2022 majetok vo fondoch kolektívneho investovania zaznamenal nárast o 43,949 miliardy Kč, tj o 6,21 % (z 707,6 mld. Kč k 31.12.2021 na 751,55 mld. Kč k 31.12.2022).

Zdroj: www.akatcr.cz

Súčasná krízová situácia okolo vojny na Ukrajine, nová potenciálna banková kríza, spôsobená panikou okolo krachu bánk, ako aj doznievajúcej čipovej, energetickej kríze spôsobenej pandémiou vírusu COVID 19 sa podpisuje pod zvýšenú kolísavosť aktív. Myslím si však, že napriek tomu existuje stále dostatok dôvodov, ktoré v nás vzbudzujú optimizmus a prílev nových investorov a nových peňazí do kapitálového trhu. 

Postoj Slovákov či Čechov k investovaniu do podielových fondov, akcií či dlhopisov sa podľa našej skúsenosti za posledné roky našej existencie výrazne zlepšuje, a aj Svetový deň fondov pripomína, že investovanie by nemalo byť vnímané iba ako niečo okrajové, pretože sa týka každého z nás. Rovnako ako sa každého z nás týka inflácia, ktorá znižuje reálnu hodnotu úspor. Ak naši klienti chcú reálnu hodnotu svojich peňazí ochrániť, musia sa poobzerať aj za inými možnosťami zhodnocovania peňazí, než sú bežné sporiace či termínované účty. A tu je naša úloha ako expertov na investičné poradenstvo na trhu finančného sprostredkovania. 

Na záver PHOENIX INVESTOR má zopár tipov ako bezpečne preplávať súčasnými turbulentnými vodami kapitálových trhov, alebo čo robiť, resp. nerobiť, keď sú trhy rozkolísané:

  • nepodliehajte emóciám,
  • dodržujte investičný horizont,
  • držte sa svojej investičnej stratégie,
  • pravidelne investujte, a neustále pokračujte. 

Pokiaľ ste ešte nezačali investovať, je najvyšší čas začať!!!

Ing. Ivan Duvač
PXI ACADEMY

Kategórie
Najčítanejšie

Rozhovor s Ľudovítom Javorským

Zlato ako rozumná investícia s reálnou hodnotou v modernom investičnom portfóliu PXI investora

Ako správne nastaviť a rozložiť portfólio

Maximalizácia predaja alebo ako zvýšiť tržby pomocou stratégií efektívneho „CROSS-SELLINGU“