Meny a menové riziko

Často sa s týmto pojmom stretávame, no nie každý si uvedomuje do akej miery môže byť menové riziko veľké. Je povinnosťou každého poradcu, klienta s týmto aspektom pri investovaní oboznámiť. Problémom je, že v praxi tomu investiční sprostredkovatelia nevenujú dostatočnú pozornosť a klient tak ľahko môže utrpieť stratu. Je dôležité si uvedomiť kde presne a v čom leží „Menový mechanizmus“.

Je to celkom jednoduché. Pokiaľ som eurový investor – investujem v eurách, no nakupujem investičný nástroj v amerických dolároch, potom podstupujem menové riziko spojené s pohybom devízového kurzu doláru voči euru. Preto napríklad v akciovom fonde bez ohľadu na to, aký vývoj majú jednotlivé podiely, môžem zaznamenať výnos, alebo stratu.

Napríklad fond xy India investujúci do indických firiem je síce denominovaný v EUR a výsledok je uvedený v eurách pre ľahšiu orientáciu investora, no reálne tam vždy klient podstupuje riziko pohybu kurzu eura ku indickej rupii. Veľakrát to býva tak, že dané akcie vo fonde negenerujú žiadne zisky, no vďaka menovému pohybu vykáže fond ročné zhodnotenie + 9%. A investor si myslí ako tá India v úvodzovkách „šlape“ ☺

Investovanie spojené s investovaním do cudzích mien je samo o sebe špekulatívne.

Na stupnici rizikovosti je na najvyššom stupni. Je velmi ťažké predikovať, aký zajtra bude kurz danej meny. Je tiež dôležité zdôrazniť, že sa nejedná o investíciu do vecnej hodnoty. S menami sa obchoduje na menovej burze FOREX. A to často v podobe derivátov, ako swapy, futures a opcie. Ak sa bavíme o menovom riziku pri podielových fondoch, toto by malo byť vždy a výhradne v réžii portfólio manažérov.

Ako ho možno dostatočne eliminovať?

Tu platí staré dobré pravidlo diverzifikovať a zase len diverzifikovať. A to naprieč celým portfóliom. Ideálne vyhľadávať produkty, ktoré zaisťujú menové riziko – v eur. Na trhu je ich dostatok, či už v podobe managovaných portfólií, alebo strešných fondov. Potom sa už klient s poradcom môžu sústrediť čisto len na hĺbkovú analýzu v rámci regiónov a odvetví.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Phoenix Investor Group

Kategórie
Najčítanejšie

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor

Meny a menové riziko

Ako môžu vyzerať ideálne miery klientov PXI Investora?