Korona – žiadne úroky – obavy z inflácie. Investovať: áno – ale ako?

Investori sú viac ako inokedy znepokojení súčasnou situáciou na trhu. Sporiace vklady sa už niekoľko rokov neúročia. Túto situáciu ešte zhoršuje súčasná miera inflácie cez 5%.

Korona tiež významne prispela k tomu, že investori sú stále bezradnejší, ako svoje peniaze investovať. Nedávne štúdie ukazujú, že záujem o cenné papiere výrazne vzrástol – najmä o „udržateľné investície“.

Neuplynie deň, kedy by sme nepočuli alebo nečítali o udržateľnosti. Významne k tomu prispieva zhoršujúca sa a stále ťaživejšia klimatická kríza. Mnoho investorov teraz považuje za svoju povinnosť bojovať proti zmene klímy. 

Udržateľnosť je tiež nenahraditeľná vo finančnom sektore, a je teda pevnou premennou. Úlohu nehrá iba zisk, ale veľký význam majú etické, ekologické a sociálne aspekty, ktoré prispievajú k zlepšeniu živobytia. Udržateľné investície sa presadili a stále viac generujú vyššie výnosy ako konvenčné formy investícií. Ekologicko-etické kritériá v portfóliu nezvyšujú riziko ani neznamenajú stratu výnosu. 

Najčastejšou formou investovania sú však stále sporiace produkty. Napriek skutočnej strate hodnoty chce mať investor svoje peniaze neustále k dispozícii a v každom prípade ich bezpečne investovať. Medzi sporiace vklady patria vkladné knižky, terminované vklady, ale stále viac online sporiacich účtov. 

Naši dobre vyškolení obchodní partneri Phoenix Investor to berú ako príležitosť ukázať zákazníkom, ktorí sľubujú alternatívne investície k sporiacim účtom. Našou úlohou je podporovať našich zákazníkov vo všetkých finančných rozhodnutiach. Ponúkame tak šancu na ešte lepší život bez finančných starostí. Našim každodenným cieľom je mimoriadne dobrá výkonnosť zákazníckeho portfólia a najlepší zákaznícky servis. 

Hlavným motívom investovania do cenných papierov je dlhodobé investovanie a ochrana majetku. Phoenix Investor uprednostňuje investície do investičných fondov s našimi silnými partnermi Franklin Templeton a obchodnou platformou Moventum v Luxembursku. Investovať je možné aj malé čiastky. Navyše vďaka širokej diverzifikácii investície dochádza k zodpovedajúcej minimalizácii rizík. Neexistujú žiadne pevné podmienky – kedykoľvek môžete jednoducho predať alebo prejsť do iného investičného fondu. Každý fond investuje do iných oblastí. Môžu to byť: priemyselné odvetvia, emitenti, meny, krajiny atď.

Zákazníkom Phoenix Investor je nepretržite poskytovaný servis našimi pridruženými partnermi. Je tiež presne analyzované, v akej fáze života sa zákazník nachádza, o aké plány zákazník usiluje a aký je cieľ zákazníka. Každý zákazník tak dostane investičný návrh na mieru. 

Veľmi obľúbené je ale aj investovanie do drahých kovov. Stále viac zákazníkov investuje di fyzického zlata. Phoenix Investor odporúča investovať 5 až 10% celkových aktív do zlata. Drahé kovy majú najmä v čase krízy stabilnú hodnotu a sú chránené proti inflácii. 

V tejto súvislosti Phoenix Investor čerpá z mnohoročných skúseností spoločnosti All Commodity Intertrading GmbH (skrátene ACI). ACI ponúka rozsiahle služby spojené s obchodovaním s komoditami už od roku 2004.

„Zlato je ako účinným zabezpečením proti inflácii, tak bezpečným prístavom vo finančných krízach. Zlato sa za posledných 100 rokov osvedčilo ako solídne investície, a preto je tiež vynikajúcim doplnkom vášho vlastného portfólia“ – generálny riaditeľ ACI Christian Pohl

Naši zákazníci majú možnosť uzavrieť zlatý sporiaci plán prostredníctvom ACI. Zlaté tehly je možné zakúpiť za malé mesačné čiastky. Tú si môže zákazník po dosiahnutí cieľovej čiastky nechať dopraviť domov alebo pohodlne uložiť do trezoru. 

Súhrnne je potrebné poznamenať, že poradenstvo zákazníkom je zásadné. Investor oceňuje finančné poradenstvo, avšak za predpokladu, že je objektívne a nezávislé. To je dôvod, prečo Phoenix Investor znamená čestnosť, úprimnosť a individualitu. To je najlepší spôsob, ako nájsť správnu investíciu pre našich zákazníkov vo všetkých situáciách. 

Našim poslaním je poskytovať komplexné a objektívne finančné poradenstvo našim klientom. Našou motiváciou sú odporúčania. To sa deje iba vtedy, keď sú zákazníci spokojní. 

Zvlášť teraz, v čase rastúcej inflácie, je dôležitejšie ako inokedy myslieť na vlastnú investíciu. Ale čo spúšťa infláciu? Bude ďalej stúpať? Vráti sa čoskoro do normálu? O tom vás budeme informovať v našom ďalšom článku.

Wolfgang Köck, MBA
Education Manager - Phoenix Investor AT

Kategórie
Najčítanejšie

Rozhovor s Ľudovítom Javorským

Zlato ako rozumná investícia s reálnou hodnotou v modernom investičnom portfóliu PXI investora

Ako správne nastaviť a rozložiť portfólio

Maximalizácia predaja alebo ako zvýšiť tržby pomocou stratégií efektívneho „CROSS-SELLINGU“