Phoenix Golden Days 2021 – Top 5

Zlato je v rámci diverzifikácie jedným z najbezpečnejších prístavov a malo by sa nachádzať v každom portfóliu investora. Taktiež z dôvodu neistých časov na finančných trhoch  sa spoločnosť Phoenix Investor GOLD v spolupráci s jej exkluzívnym partnerom All Commodity Intertrading GmbH rozhodla pripraviť pre svojich obchodných partnerov v termíne od 15.11.2021 do 31.12.2021 akciu „GOLDEN PHOENIX DAYS“ za účelom sprístupniť najväčšiemu počtu klientov účty pre nákupy fyzického zlata. Pre tých 30 najlepších v rámci celej spoločnosti s pôsobením v Čechách, v Rakúsku a na Slovensku boli pripravené výnimočné benefity. My sme položili piatim najúspešnejším niekoľko otázok…    

Akým spôsobom ste sa dokázali umiestniť v prvej päťke?

Na začiatok by som použil športovú terminológiu, a to dať viac gólov než ostatní. Ale konkrétne som otvoril zoznam všetkých klientov a databázu, ktorú som mal a začal som volať. Veľmi jednoduché, nič zložité na tom nie je. Proste som pracoval a nesedel v kancelárii alebo doma

Radim Tisoň

U mňa bola základ silná motivácia a túžba vyhrať. Je to skvelý produkt, ktorý je veľmi jednoduchý a vhodný pre každého. Potom k tomu pridáte už iba stratégiu a hlavne prácu.

Katarína Rišová

Pre mňa bolo najdôležitejšie, že som si chcela nejakým spôsobom zarobiť jednoducho viac. To znamenalo, byť každý deň v práci, systematicky plánovať a motivovať svoj tím, že keď spolu splníme cieľ, taktiež budú na tom finančne participovať.

Petra Ondrušková

V deň vyhlásenia súťaže som vypracoval plán a stratégiu. Potom k tomu prišiel ešte Black Week, ktorý využili hlavne moji existujúci klienti. Každý deň som robil webináre na zlato a neustále som bol v kontakte so svojimi ľuďmi.

Michal Mravec

Využil som všetky možnosti, ktoré existujú – osobné kontakty, oslovenie existujúcich klientov, odporúčanie od klientov a tipérov.

Emanuel Doljar

Aké vlastnosti by podľa teba mal mať úspešný predajca?

Dobrý postoj, nadšenie, sebadôveru, sebareflexiu, vždy sa pozrieť na svoju prácu spätne. Dôležitá je motivácia, pokora, vytrvalosť a pracovitosť. 

Radim Tisoň

Byť zanietený pre to čo robíš, a 100% tomu veriť. Je treba si dať jasné ciele, ísť si stále za nimi a nikdy sa nevzdávať.

Michal Mravec

Každý predajca by mal dobre poznať svoj produkt, vedieť ho dobre vysvetliť, ale hlavne ho sám používať a mať s ním skúsenosti. Na klientov by mal pôsobiť dôveryhodne, príjemne a sympaticky.

Petra Ondrušková

Čestnosť, korektnosť a nepredávať za každú cenu. Mal by vedieť počúvať, byť empatický, pozorný a priateľský.

Katarína Rišová

Nemal by hľadať výhovorky, ale zapojiť kreativitu a hľadať riešenie. Mal by si zostaviť plán potrebných aktivít na každý deň a hlavne mať disciplínu. 

Emanuel Doljar

Ako flexibilný si ako predajca pri nastavení ceny zákazníkovi?

Som kreatívny, ale samozrejme sa nechcem predávať zadarmo. Myslím si, že mám skúsenosti aj kvality.

Radim Tisoň

Po klientoch vždy žiadam plné ážio. Možnosť zdarma znamená päť odporúčaní, čím sa mu vrátia jeho náklady, ktoré zaplatil na vstupe. 

Michal Mravec

Zjednávam plné ážio vo výške 3,5%. Proste nemôžete nič darovať, musíte za to niečo dostať. Napr. skoršie splatenie, vyššiu cieľovú čiastku, odporúčanie a pod. 

Emanuel Doljar

Čo považuješ za doteraz najťažšiu výzvu?

To, že som sa po rokoch vo Phoenixe rozhodla robiť konečne naplno. Doteraz som bola zvyknutá robiť sama na seba. Moja výzva je celkom zmeniť štýl práce a vytvoriť si okolo seba fungujúci tím. 

Petra Ondrušková

Nájsť v sebe mentálnu silu a nevzdávať sa, aj keď Vás po rokoch niektorí obchodí partneri opustia. Za posledných 20 rokov poznám iba obchod, ktorý ma naplňuje, a ten chcem robiť aj v budúcnosti!

Katarína Rišová

Ako vyzerá tvoj typický pracovný deň?

Každý deň je rovnaký, možno až fádny. Buď som v kancelárii, alebo v teréne. Stratégia, príprava, samotný obchod, prezentácie a osobné mítingy.

Radim Tisoň

Nemám nejaký stereotyp, ale čo mám zaužívané je to, že vstávam skoro ráno, aby som všetko stihla. Celú domácnosť, navariť a pod. každé ráno sa pozerám, kto má v ten de§ sviatok alebo narodeniny, aby som im mohla zablahoželať. Ďalej sú to mnohé schôdzky s klientmi a môj deň končí až neskoro v noci.

Katarína Rišová

Často ráno chodím do kancelárie, kde som väčšinou prvý, aby som pracoval. Hodinu sa venujem online náborom. Potom do cca 15:30 sa starám o aktuálne obchody a dohováram si schôdzky s klientmi a obchodnými partnermi. Potom vyzdvihnem dcéru so škôlky, odveziem ju domov a v 17:30 sa vraciam do kancelárie na schôdzky a Obligatory Evening. 

Emanuel Doljar

Momentálne pracujem dvanásť hodín denne. Verím, že do budúcnosti bude práce menej a môj pracovný režim sa zmení

Petra Ondrušková

Behom celého dňa riešim maily s existujúcimi klientmi a servisné schôdzky, pričom som neustále v kontakte so svojimi ľuďmi. 

Michal Mravec

Phoenix Investor Media

Kategórie
Najčítanejšie

Čo sú ESG Investície a aké prinášajú výhody?

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor