Tutorial finančnej gramotnosti – Desatoro PHOENIX INVESTORA

Možno to vyznie ako fráza, ale spokojnosť s investovaním má každý racionálne zmýšľajúci investor vo vlastných rukách. Je viacero zabehnutých princípov, ktorými sa ľudia riadia počas života. Niektoré nám hovoria ako sa starať o svoje zdravie či kondíciu, iné zase o zdravom stravovaní. My sa dnes zameriame na princípy z oblasti finančného zdravia, ktoré overil čas a obstáli historicky už v mnohých skúškach a krízových obdobiach na finančných trhoch.

Medzi tie najstaršie a najznámejšie je príbeh z rozprávky o Troch grošoch, kde možno badať prapočiatky základov finančnej gramotnosti našich predkov. Vidím tam jednoznačnú paralelu so súčasnou modernou teóriou napr. diverzifikácie portfólia či  vhodnou alokáciou finančných nástrojov. Nikto z nás nemá tú povestnú krištáľovú guľu a nepozná odpoveď na otázku aké obdobie nás čaká, či obdobie prosperity a rastu, alebo stojíme na pomyselnom prahu korekcie alebo nedaj bože hospodárskej recesie či krízy.

A práve táto neistota v predpovedaní vývoja by nás mala ako rozumných investorov pobádať na dodržiavanie základných princípov z finančnej gramotnosti spísaných v Desatore Phoenix Investora. Tu je niekoľko rád, ako sa správať pri investovaní do podielových fondov či ETF, aby ste maximalizovali výnos a čo najviac obmedzili riziká:

1. Stanovte si investičný cieľ a horizont

Investičný horizont predstavuje časové obdobie, po uplynutí ktorého budeme potrebovať investované peňažné prostriedky. Dĺžka investičného horizontu závisí predovšetkým od našich investičných cieľov. Správnym určením investičného horizontu si vymedzujeme svoju schopnosť akceptovať riziko. Pri dlhšom investičnom horizonte si môžeme dovoliť vyššie dočasné straty, a teda môžeme investovať viac do investícií s vyšším rizikom. Na „zotavenie“ investície po poklesoch zostáva teda viac času. Z histórie finančných trhov je známy fakt, že riziko klesá s časom.

2. Nič nie je zadarmo – počítaj s rizikom pre vyšší výnos

Pri každom investovaní sa stretnete s rizikom, či už menším alebo väčším. Riziko predstavuje mieru kolísania hodnoty investície, resp. odchýlku od očakávaného výnosu, a to smerom nadol aj nahor. Paradoxne je aj vyšší výnos rizikom. Riziko predstavuje akýsi „koridor“, v ktorom sa hodnota investície môže pohybovať. Čím je „koridor“ širší, tým je riziko investície vyššie. Pri investovaní platí, že čím chcete dosiahnuť vyšší výnos, tým musíte podstúpiť vyššie riziko. Podstúpenie vyššieho rizika však neznamená vyšší výnos (potom by boli pravdepodobne burzy nahradené kasínami). Neberme na seba zbytočné riziká, ktoré objektívne nepotrebujeme!

3. Majte realistické očakávania ohľadom budúcich výnosov

Investovanie prostredníctvom podielových fondov prirodzenou cestou ako naplniť svoje potreby a ciele. Nie vždy je táto cesta priama a bezpečná. Investovanie do dlhopisov je cestou relatívne bezpečnou a priamou, kým investovanie do akcií je cestou úzkou a kľukatou. Ani akciové trhy nedosahujú pravidelné extrémne vysoké výnosy nad úrovňou 20% p. a.

4. Diverzifikujte svoje investície – „nikdy nevsádzajte na jednu kartu!“

Pamätajme na výhody diverzifikácie (zníženie rizika). Diverzifikované portfólio zložené z akcií, dlhopisov a úročených investícií tlmí trhové pohyby, pričom podiel jednotlivých zložiek by mal byť stanovený na základe investičného horizontu, tolerancie rizika a ďalších faktorov. Vaše portfólio by malo odrážať váš investičný profil. Základné typy investičných profilov sú konzervatívny, vyvážený, dynamický a prípadne agresívny. Nikdy nevsádzajme na jednu kartu! A ako správny gazda nenechávajme všetky vajíčka v jednom košíku! Pamätajme, že diverzifikácia portfólia je krokom, ktorý sa najväčšou mierou podieľa na celkovom úspechu pri investovaní.

5. Pravidelne „dolaďujte“ svoje portfólio – „nakupujete dole a predávate hore!“

V pravidelných intervaloch (napr. ročne, štvrťročne) by sme mali svoje portfólio dolaďovať (rebalancovať) tak, aby jeho zloženie a podiel jednotlivých zložiek odrážal váš investičný profil a situáciu na finančných trhoch, ktorá sa neustále mení a vyvíja v čase.

6. Využívajte „silu“ času a nezabúdajte na svoje dlhodobé investičné zámery

Nechajme čas pracovať vo svoj prospech a pamätajme na fakt, že akciové trhy sú z dlhodobého hľadiska výkonnejšie ako dlhopisové alebo peňažné trhy. Vyššie riziko akciových trhov však môže zapríčiniť situáciu, že v krátkom časovom období to nemusí byť pravda. Určite nie je ľahké zostať pokojný, keď zo všetkých strán sa na vás z médií valia informácie o zakolísaní finančného trhu. Ale ak sporíme v dlhodobom horizonte, takýto dočasný pokles sa vás absolútne nedotýka. Pokiaľ nezabudneme na svoje dlhodobé investičné zámery, pomôže nám to odladiť trhové šumy. Vždy si pamätajme, že čas je na našej strane.

7. Nerobte unáhlené rozhodnutia – kupujte lacno a predávajte draho!

Väčšina ľudí tak chce konať, ale, nanešťastie, prieskumy ukazujú, že priemerný investor robí pravý opak. V časoch vysokých cien sú objemy investovaných peňazí oveľa väčšie ako v časoch nízkych cien, keď trhové indexy klesajú. Čím väčšiu dynamiku rastu vykazujú trhové indexy, tým viac investori nakupujú. Nerobme zbytočne unáhlené rozhodnutia. Korekcie trhu (smerom nadol) môžu predstavovať významnú príležitosť pre každého investora s primeraným investičným horizontom a prístupom k riziku, aby nakúpil lacnejšie a hlavne pravidelne.

8. Investujte pravidelne a využi „nákladové priemerovanie“ = COST AVERAGING EFFECT

Kurz hodnoty podielu, tak ako v prípade iných cenných papierov, môže rovnako stúpať ako aj klesať. Dá sa potom určiť najvhodnejšia doba na investovanie? Práve pravidelné investovanie dáva na túto otázku odpoveď. Pravidelné vkladanie peňažných prostriedkov do fondu, povedzme každý mesiac, môže byť bezpečnejšia a zároveň efektívnejšia cesta, ako jednorazové investovanie. Vysvetlenie je pomerne jednoduché. Ak cena podielu klesá, za fixnú čiastku kúpime viac podielov. Keď potom cena dosiahne pôvodnú úroveň, vaša pozícia je lepšia. Konečný efekt spočíva v tom, že trhové výkyvy využívame vo svoj prospech, pričom efekt sa zvyšuje pri fondoch, ktoré sa vyznačujú vyšším kolísaním hodnoty podielu. 

9. Buďte trpezliví – „nešpekulujte, ale investujte!“

Investori, ktorí neustále vstupujú a vystupujú z fondu, môžu zmeškať niektoré z období najväčších ziskov. Podľa dostupných štatistík z výskumov práve netrpezliví investori, ktorí chýbali na trhu 10 najlepších obchodných dní za obdobie posledných 20 rokov, stratili na výnosoch takmer 3% p. a. oproti tým investorom, ktorí zostali na trhu počas všetkých dní v sledovanom období (údaje sú založené na skutočnej výkonnosti trhového indexu DJIA).

10. Dividendy reinvestujte – využite silu zloženého úrokovania – „8 div sveta“

Možno sa nevieme definitívne rozhodnúť, či máme dividendu reinvestovať alebo si ju nechať vyplatiť. Náhle poklesy v hodnote investície, z ktorej je vyplácaná dividenda, sú často spôsobené práve výplatou dividendy a nesúvisia ani tak so znehodnotením majetku, ako by sa možno na prvý pohľad zdalo. Rozhodne však platí, že v prípade reinvestície dividendy získa investor nové podiely, z ktorých mu môžu plynúť ďalšie dodatočné výnosy. Podľa Alberta Einsteina je práve zložené úročenie 8 divom sveta. Ako povedal, „Ten kto mu rozumie, na ňom zarába, ten kto nie, ho platí“. Možno sa vám toto tvrdenie zdá prehnané, ale keď si to spočítame, zistíme, že nie je a zisky reinvestovať sa jednoznačne vypláca.

Záverom možno konštatovať, že toto zhrnutie základných princípov moderného pohľadu na finančnú gramotnosť cez Desatoro Phoenix Investora je postačujúce, ale v prípade podrobnejšieho objasnenia jednotlivých pojmov určite neváhajte kontaktovať našu širokú sieť licencovaných finančných agentov, ktorí vám ochotne a radi poradia s nastavením správneho investičného mixu a vhodného investičného portfólia.

Ing. Ivan Duvač
PXI ACADEMY

Kategórie
Najčítanejšie

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor

Meny a menové riziko

Ako môžu vyzerať ideálne miery klientov PXI Investora?

Cena zlata opäť láme historické maximá