Ekonomika, základní sazba, inflace

Ekonomika, základná sadzba, inflácia

Úpravou kľúčových úrokových sadzieb centrálne banky stabilizujú ekonomiku. Od roku 2008 kľúčové úrokové sadzby celosvetovo klesli na nulu alebo sa v niektorých prípadoch dokonca dostali do záporných hodnôt.

Aká je základná sadzba?

Ide o úrokovú sadzbu, ktorú stanovuje centrálna banka (v Európe: Európska centrálna banka alebo ECB). Táto krátkodobá úroková sadzba ovplyvňuje ďalšie úrokové sadzby, ako je EURIBOR. Toto je základná hodnota, ktorá sa používa pre investície alebo financovanie. Centrálna banka môže kontrolovať ponuku peňazí prostredníctvom peňažnej zásoby alebo regulácie úrokovej sadzby. Tu je relevantný princíp ponuky a dopytu.

Nasledujúci graf má opäť ilustrovať vývoj: 

Kvôli nízkym alebo žiadnym úrokovým sadzbám sú investori ochotní viac riskovať, aby boli schopní dosiahnuť vyššie výnosy. 

Problémom je niekedy vysoký štátny dlh a predĺženie národného bankového systému. Mnoho investorov (sporiace účty alebo zostatky na účtoch) vidí svoje aktíva v ohrození. Z tohto dôvodu došlo v posledných rokoch k úniku kapitálu do cenných papierov (zvláštnych aktív), fyzického zlata a nehnuteľností. Najmä v sektore nehnuteľností to vyvolalo enormný nárast hodnoty, pretože dopyt vysoko prevyšoval ponuku.

V tejto súvislosti Phoenix Investor Group a jej pridružení partneri podporujú svojich zákazníkov pri čo najlepších investíciách. V zákazníckom portfóliu by preto nemal chýbať plán nákupu fyzického zlata na splátky, ale taktiež investície do investičných fondov. 

V posledných týždňoch a mesiacoch sa viac hovorí o inflácii. Tu hovoríme o trvalom raste cien tovarov a služieb. Najmä ceny pohonných hmôt a energií v posledných mesiacoch výrazne zdraželi.

Môže za to nižšia ponuka kvôli obmedzeniam výroby behom výluk kvôli pandémii COVID-19 a problémom v dodávateľskom reťazci. 

Inflácia ale tiež znamená, že hodnota peňazí klesá. Súčasná miera inflácie sa pohybuje okolo 4% – na porovnanie v roku 2020: 0,5%. Cieľom Európskej centrálnej banky je ročná miera inflácie okolo 2%. Nasledujúci graf má ilustrovať aktuálny vývoj inflácie:

V tejto súvislosti treba spomenúť, že peniaze na sporiacich účtoch budú v budúcnosti vykazovať ešte vyššiu reálnu stratu ako v predchádzajúcich rokoch. Na sporiacich účtoch sa de facto neúročí, ale inflácia zostane vysoká. Rakúsky ekonóm Hanno Lorenz počíta, že Rakúšania tento rok a v nasledujúcich rokoch prídu na sporiacich účtoch zhruba o 5 miliárd eur. 

Pri deflácii je to naopak. Hovoríme o trvalom poklese cien tovarov a služieb. Aj tu platí ponuka a dopyt. 

Deflácia teda nastáva, keď je dopyt menší ako ponuka:

  • Spotrebitelia menia svoje nákupné zámery, pretože predpokladajú, že všetko bude stále lacnejšie,
  • Spoločnosti už neinvestujú, pretože neočakávajú zisk,
  • Tovary a služby sú stále lacnejšie a lacnejšie,
  • Firmy musia znižovať svoje náklady = prepúšťať zamestnancov,
  • Daňové príjmy štátu klesajú,
  • Kolaps ekonomiky.

To všetko spúšťa ťažkú ekonomickú krízu – deflácia = depresia

Aby sa tento scenár nenaplnil, svetové ekonomika sa snaží dosiahnuť stabilný ekonomický rast. To možno okrem iného merať hrubým domácim produktom, známym taktiež ako HDP.

HDP je súčet konečných produktov, ktoré:

  • v priebehu roka
  • v krajine
  • po odčítaní všetkých záloh

boli vyrobené.

Hospodársky rast tiež prispieva k prosperite. Ale nie je za to zodpovedná iba ekonomika, ale aj naša spoločnosť Phoenix Investor so svojimi pridruženými obchodnými partnermi. Spoločne s našimi klientmi hľadáme investičné a finančné riešenie na mieru. Tým, že pomáhame s finančnými rozhodnutiami, môžeme našim zákazníkom ponúknuť šancu na lepší život bez finančných starostí. 

Predmet „udržateľnosti“ je stredobodom záujmu budúcich investičných rozhodnutí. Čo ale toto slovo znamená a s akým vplyvom na finančnú budúcnosť? Tejto téme sa budeme venovať v budúcom príspevku.

Wolfgang Köck, MBA
Education Manager - Phoenix Investor AT

Kategórie
Najčítanejšie

Pravidelná starostlivosť o zákazníka ako správna cesta budovania klientskeho majetku

Ropa a cena plynu. Majú sa na čo domácnosti tešiť?

19. apríl – Svetový deň investičných fondov – pomáha v popularizácii kolektívneho investovania v SR a ČR

Finanční gramotnost | Phoenix Investor

Tipy pre úspešné investičné pravidlá a rozhodovanie klientov PXI