Ekonomické vyhliadky a prognózy vývoja pre rok 2022

Vo svete investícií na finančných trhoch je najpodstatnejším faktorom vhodne zvolená investičná stratégia, ktorej by sa investor mal držať aj v čase neistoty a v turbulentných pandemických časoch na finančných trhoch. Správne zvolená investičná stratégia a využitie investičných príležitostí môžu skutočne zabezpečiť lepšiu budúcnosť investora a k tomu vám určite napomôžu aj naše vyhliadky a prognózy pre rok 2022.

Vznik variantu omikron ochorenia COVID-19 nám pripomenul neistoty, ktoré pretrvávajú v súvislosti s globálnou pandémiou. Napriek tomu očakávame, že pokiaľ ide o ekonomický rast, rok 2022 bude ďalším dobrým rokom, pretože globálna ekonomika sa naďalej oživuje. Vnímame však spomaľovanie rastu po mimoriadne silnom roku 2021, pretože obrovská podpora, ktorú v počiatočných fázach pandémie poskytovali vlády a centrálne banky, začína ochabovať. 

Na začiatku roka dostane inflácia ďalší impulz v podobe výrazného zdraženia zemného plynu a elektriny a najskôr presiahne 7% percent, čo zabrzdí rast dopytu a celkové oživenie ekonomík vo svete. V ďalšom období by sa inflácia mala zmierňovať a stabilizovať na prijateľnej úrovni 3%, no tvorcovia fiškálnej a menovej politiky a investori medzitým budú čeliť ťažkému obdobiu. Po globálnom raste HDP v roku 2021 na úrovni 5,6% bude podľa prognóz v roku 2022 nasledovať rast zhruba na hranici okolo 4,0%. 

Hospodárske oživenie po pandémii sa líši od hospodárskych oživení v minulosti. Spôsobili to neočakávané problémy v dodávateľských reťazcoch, v ktorých vznikli prekážky na strane dopytu zdrojov či už ľudských, ale aj surovín. Počas roka 2021 ako aj v roku 2022 sa vyskytnú aj problémy na trhoch práce, kde firmy bojujú s permanentným nedostatkom kvalitných pracovníkov. 

Nevyvážený charakter oživenia svetovej ekonomiky  vidno z avizovaných štatistických údajov o sledovaní modelov výdavkov spotrebiteľov v USA a EÚ. Vyplýva z nich, že objemy maloobchodného predaja alebo reálneho maloobchodného predaja oživenie bolo nepomerne poháňané sektorom tovaru, čo vytvorilo mimoriadny tlak na dodávateľské reťazce a komoditné trhy. Po skončení celosvetovej finančnej krízy v roku 2009 trvalo štyri a pol roka, kým objemy maloobchodného predaja do tejto miery prekonali predchádzajúce úrovne. Teraz to trvalo zhruba rok a pol. 

Politické stimuly v roku 2022 na ústupe

Očakávame, že dôležitú úlohu pri formovaní ekonomickej aktivity v roku 2022 zohrá ukončenie vysokých úrovní podpory zo strany centrálnych bánk a národných vlád. V USA a GB sa už obmedzujú politiky silných fiškálnych stimulov (politiky týkajúce sa štátnych výdavkov a zdaňovania, ktoré mali krátkodobo podporiť ekonomiky), ktoré vznikli v reakcii na pandémiu.

Hoci štátne výdavky zostanú vysoké, celková fiškálna politika bude v roku 2022 menej priaznivá, a po fiškálnej štedrosti z roku 2021, sa očakáva pôst a reverzný mód QE tzv. “tapering“. V eurozóne je situácia iná a očakáva sa, že fiškálne výdavky zostanú silné v dôsledku Plánu obnovy pre Európu. Stimuly sú trochu menšie ako v roku 2021, stále sú však značné. Pokiaľ ide o Čínu, očakáva sa, že v roku 2022 bude pokračovať vo fiškálnych stimuloch prostredníctvom vyšších pôžičiek miestnych samospráv, čiastočne to však bude vyplývať z toho, že banky budú nabádané, aby požičiavali viac.

Posun menej pozitívnym smerom v USA a Spojenom kráľovstve treba vnímať aj v súvislosti s menovou podporou (krátkodobé politiky centrálnych bánk, ktoré majú stimulovať ekonomiky). Centrálne banky v týchto regiónoch ukončujú programy kvantitatívneho uvoľňovania v súvislosti s pandémiou, ktoré sa používali na vkladanie peňazí priamo do finančného systému. Bank of England (BoE) a Federálny rezervný systém USA (Fed) sú pripravené zvyšovať úrokové sadzby. Očakávam, že úrokové sadzby v oboch ekonomikách budú potom rásť i v roku 2023.

Zvýši sa súkromný dopyt?

V tomto smere sú kľúčoví spotrebitelia a tu jednoznačne možno očakávať, že domácnosti budú míňať úspory, ktoré nahromadili počas lockdownov v čase pandémie. V praxi by to znamenalo pokles miery úspor pod priemernú úroveň spred pandémie 7,5 %, keďže sa budú míňať nadbytočné úspory. Miera úspor v USA výrazne klesla už v roku 2021, no pre spotrebu je veľmi dôležité, aby v roku 2022 klesala ďalej. Dôvodom je, že vyššia inflácia stlačila skutočné príjmy, hoci v druhej polovici budúceho roka očakávame zmiernenie inflácie v USA a vo svete.

V eurozóne a Spojenom kráľovstve je situácia podobná, aj keď možno odhadovať, že domácnosti v týchto ekonomikách sú v rámci postupného znižovania nadbytočných úspor v skoršej fáze. Posudzovať situáciu v Číne je z dôvodu nedostatku údajov náročnejšie, no predpokladá sa, že domácnosti majú menej nadbytočných úspor ako u nás na „Západe“. Pre každý z hlavných ekonomických blokov sme ohodnotili jednotlivé zložky menovej a fiškálnej politiky a potenciál zadržiavaného dopytu. V USA a Spojenom kráľovstve vidíme na tomto základe medzi rokmi 2021 a 2022 značné výkyvy od maximálnej stimulácie k miernejšiemu či neutrálnemu postoju. Rastový impulz v eurozóne zostáva silný, zatiaľ čo Čína smeruje k väčším stimulom v rámci menovej aj fiškálnej politiky .

Záverom možno konštatovať, že rozdiel medzi USA/GB a EÚ/Čínou vytvorí príležitosti na dlhopisových alebo aj devízových trhoch. Prihliadajúc aj na mnohé neistoty týkajúce sa inflácie a rastu, v neposlednom rade tie, ktoré vyplývajú z pretrvávajúcich problémov v dodávateľských reťazcoch a nedostatku pracovnej sily. Vyšší rast miezd, ktorý sa premietne do nákladov a cien, by mohol viesť k vyššej inflácii, než sa očakávalo a k slabšiemu rastu, pričom môže hroziť i „stagflácia“. Práve pre tieto základné výstupy z konferencie Investiční fórum 2022 a z prognóz ekonomického vývoja pre r. 2022 bude veľmi dôležitá hlavne správna voľba investičnej stratégie, trpezlivosť a pravidelné investovanie, ako aj širšie diverzifikované akciové portfólio o dlhopisy i komodity ako je napr. zlato či ropa a plyn. Výber jednotlivých investičných produktov určite odporúčam nechať na našich licencovaných a erudovaných finančných agentov, ktorí vám ochotne a radi poradia s nastavením správneho investičného mixu.

Ing. Ivan Duvač
PXI ACADEMY

Kategórie
Najčítanejšie

Čo sú ESG Investície a aké prinášajú výhody?

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor