Ako môžu vyzerať ideálne miery klientov PXI Investora?

Vo finančnom svete existuje mnoho pravidiel a rôznych poučiek aké ideálne finančné miery by mohli investori dosahovať a držať  sa ich.

Cena zlata opäť láme historické maximá

Aktuálna dynamika trhu so zlatom odráža rastúcu cenu a geopolitickú neistotu, naznačujúc možný ďalší rast a vplyv na finančné nástroje v reakcii na medzinárodné udalosti.

Trojročný daňový test pri investíciách do podielových fondov: kľúč k efektívnejšiemu investovaniu

Jeden z aspektov, ktorý treba vziať do úvahy pri investovaní, sú daňové implikácie spojené s predajom podielových listov

Aleš Černý – Interview

Naša spolupráca trvá už viac ako štyri roky, tak sa chcem spýtať, ako si spokojný s touto spoluprácou?