Ako môžu vyzerať ideálne miery klientov PXI Investora?

Vo finančnom svete existuje mnoho pravidiel a rôznych poučiek aké ideálne finančné miery by mohli investori dosahovať a držať  sa ich.

Cena zlata opäť láme historické maximá

Aktuálna dynamika trhu so zlatom odráža rastúcu cenu a geopolitickú neistotu, naznačujúc možný ďalší rast a vplyv na finančné nástroje v reakcii na medzinárodné udalosti.

Trojročný daňový test pri investíciách do podielových fondov: kľúč k efektívnejšiemu investovaniu

Jeden z aspektov, ktorý treba vziať do úvahy pri investovaní, sú daňové implikácie spojené s predajom podielových listov

Aleš Černý – Interview

Naša spolupráca trvá už viac ako štyri roky, tak sa chcem spýtať, ako si spokojný s touto spoluprácou?

Téma udržateľnosti

V povedomí ľudí je téma udržateľnosti vysoko aktuálna. Významne k tomu prispieva zhoršujúca sa a stále ťaživejšia klimatická kríza. Udržateľnosť okrem iného znamená, že zdroje možno z prírody brať iba vtedy, pokiaľ sa môžu sami regenerovať.

Kategórie
Najčítanejšie

Ako môžu vyzerať ideálne miery klientov PXI Investora?

Cena zlata opäť láme historické maximá

Trojročný daňový test pri investíciách do podielových fondov: kľúč k efektívnejšiemu investovaniu

Aleš Černý – Interview