Téma udržateľnosti

V povedomí ľudí je téma udržateľnosti vysoko aktuálna. Významne k tomu prispieva zhoršujúca sa a stále ťaživejšia klimatická kríza. Udržateľnosť okrem iného znamená, že zdroje možno z prírody brať iba vtedy, pokiaľ sa môžu sami regenerovať.

„Súčasné potreby sú uspokojené bez toho, aby boli budúce generácie pripravené o život.“

Mnoho investor považuje za svoju povinnosť bojovať so zmenou klímy, pretože opäť vzrástli globálne emisie CO2 po skončení lockdownu súvisiacich s opatrením v dôsledku pandémie COVID.

Ciele udržateľného rozvoja sú:

  • Odstrániť chudobu
  • Odstrániť hlad
  • Zaistiť zdravie
  • Prijať opatrenia na ochranu klímy
  • Zaistiť vzdelanie, energie, udržateľnú spotrebu a mnoho ďalšieho

Nie je deň, kedy by sme nepočuli alebo nečítali o udržateľnosti. Významne k tomu prispieva zhoršujúca sa a stále ťaživejšia klimatická kríza. Mnoho investorov preto v súčasnej dobe považuje za svoju povinnosť bojovať proti zmene klímy. 

Udržateľnosť je tiež nenahraditeľná vo finančnom sektore, a teda je pevnou premennou. Úlohu nehrá iba zisk, ale veľký význam majú taktiež etické, ekologické a sociálne aspekty, ktoré prispievajú k zlepšeniu životných potrieb. 

Do investičných fondov riadiacich sa princípmi ESG je investované cez bilión eur. Približne pred dvoma rokmi táto suma predstavovala okolo 94 miliárd eur. Jedna z najväčších audítorských firiem PwC predpokladá, že do roku 2025 bude do fondov ESG investované cez päť biliónov eur. 

Do udržateľných produktov sa radia aj tzv. zelené dlhopisy. Ide o dlhopisy, prostredníctvom ktorých sa financujú projekty šetrné k životnému prostrediu. 

Fondy udržateľnosti podliehajú prísnym požiadavkám a komplexnému výberovému riadeniu. Tento postup okrem iného definuje, v ktorých krajinách, sektoroch alebo určitých spoločnostiach sa neinvestuje. Kritériá vylúčenia zahŕňajú testovanie na zvieratách, hazardné hry, negatívne environmentálne správanie, fosílne palivá, ale aj krajiny, ktoré porušujú detskú prácu alebo ľudské práva.

Dohľad nad dodržovaním postupov výberu fondov vykonáva ratingová agentúra ISS ESG.

Skratka ESG vznikla z anglických slov environmental, social and governance (v preklade environmentálne, sociálne a riadenie).

Jedná sa o medzinárodný termín využívaný pre spoločnosti pôsobiace v oblasti financií. ESG hodnotí ekologické a sociálne aspekty spoločností. Udržateľné spoločnosti sú úspešné, pretože sa zameriavajú dlhodobo na udržateľné ciele. Udržateľná obchodná stratégia prispieva k vysokej úrovni identifikácie, preto je kladený veľký dôraz na spokojných a angažovaných zamestnancov. 

Splnenie kritérií ESG pri výbere fondov alebo jednotlivých spoločností je predpokladom toho, aby sa o nich vôbec uvažovalo ako o udržateľnej investícii. 

Udržateľnosť hrá veľkú rolu taktiež v skupine Phoenix Investor Group. Naši zákazníci majú okrem iného možnosť investovať do zlata formou mesačných splátok, pričom peniaze sú prevedené na zlato. Zlato je pre našich zákazníkov pohodlne uložené v trezore. Na prianie je možné zlato doručiť aj k vám domov. 

Naši zákazníci nakupujú zlato od rakúskej mincovne, ktorá tiež trvá na udržateľnosti. Rakúska mincovňa používa recyklované zlato. Jeho podiel je 70%. Okrem toho existujú európske iniciatívy, ktoré zvyšujú štandardy v celom zlatom priemysle.

Kúpna sila zlata zostáva stabilná a udržuje si svoju stálosť, pretože ide o nedostatkový tovar a ťažba je stále zložitejšia. Napriek cenovým výkyvom má zlato dlhodobo stabilnú hodnotu. 

Naši klienti majú tiež v obľube investovať formou správy aktív s fondmi Franklin Templeton. Transakcia prebieha prostredníctvom investičnej platformy Moventum v Luxembursku. Okrem jednorazových investícií sa investuje aj prostredníctvom mesačného sporenia už od 100 eur. Aj tu manažéri fondov dbajú predovšetkým na to, aby do správy aktív boli alebo budú implementované udržateľné fondy. Zákazníci Phoenix Investor tak profitujú nielen z investičného riešenia šitého na mieru, ale aj zo skutočnosti, že:

„Vaše peniaze už myslia na zajtrajšok.“

Vyškolení poradcovia, ktorí sú k dispozícii našim klientom, sa pýtajú klientov nielen na skúsenosti s cennými papiermi, finančné pomery, ochotou riskovať a horizont investície, ale kladú aj otázky týkajúce sa udržateľnosti. Vodítkom v tejto oblasti sú usmernenia vydané Európskym orgánom pre cenné papiere. 

Súhrnne je potrebné poznamenať, že dopyt po zodpovednom konaní rýchlo rastie. Udržateľné investície sa presadili a stále viac generujú vyššie výnosy alebo konvenčné formy investovania. Ekologicko-etické kritéria v portfóliu nezvyšujú riziko a ani nepredstavujú stratu výnosov. V budúcom článku sa budeme venovať problematike, kam investovať – či do akcií alebo dlhopisov.

Wolfgang Köck, MBA
Education Manager - Phoenix Investor AT

Kategórie
Najčítanejšie

Čo sú ESG Investície a aké prinášajú výhody?

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor