ZLATO AKO UNIKÁTNA POISTKA – voči zlým politickým, ekonomickým a finančným scenárom.

Minulý rok 2020 bol pre zlato enormne prajný až priam rekordný. Je veľmi pravdepodobné, že pozitívne trendy ako aj dopyt investorov po zlate zostane vysoký aj v roku 2021. Zvyšovanie ceny zlata spôsobujú aj centrálne národné banky, čo by mohlo tento rok posunúť jeho cenu do nových výšin.

V roku 2020 nebolo veľa dôvodov na šťastie v bežnom živote. Pandémia koronavírusu Covid-19 zmenila svet vo všetkých oblastiach tak, ako sme ho doteraz nepoznali. Prinajmenšom z pohľadu rozumne správajúcich sa investorov môže byť útechou, že najstaršia forma investície na svete akou zlato bezpochyby je, opäť pôsobivo preukázala svoj status  bezpečného prístavu v turbulentných časoch  krízy.

Takže minulý rok 2020 si budeme môcť navždy pamätať aj ako rok zlata. Cena tohto vzácneho žltého kovu v minulom roku dosiahla bezprecedentné maximá s cenami nad 2 000 USD za trójsku uncu. A aj napriek miernemu poklesu po dosiahnutí svojho historického maxima, zvýšilo svoju hodnotu v čase od januára do decembra 2020 takmer o 25 % . Je to jedna z najvýnosnejších tried aktív minulého roka – dokonca ďaleko pred priemerom svetových akcií.

 

Zlato je materiálne bohatstvo odolné voči vplyvu času a krízy.

Hlavné dôvody prečo "PHOENIX INVESTOR RADÍ" a  vidí zlato ako materiálne bohatstvo odolné voči vplyvu času a kríze, a  jednoznačne ho treba chápať ako "poistku" voči zlým politickým, ekonomickým a finančným scenárom.

Pre vysvetlenie tejto obrovskej atraktivity zlata a prečo ho vidíme v roku 2021 ako nevyhnutnosť vlastniť ho v každom investorskom portfóliu si pomôžeme argumentmi od renomovaného investičného analytika Carla Alberta De Casa:

  • Po prvé: zlata je málo. Podľa amerického geologického úradu USGS sú zásoby zlata na celom svete, ktoré sú v súčasnosti známe a ekonomicky životaschopné, asi 50 000 ton. To zodpovedá kocke s dĺžkou hrany necelých 14 metrov. Pre porovnanie, množstvo zlata doteraz vyťaženého v histórii ľudstva by zodpovedalo kocke s dĺžkou hrany 21,3 metra
  • Po druhé: na rozdiel od bežných peňazí centrálnych bánk nemožno zásoby zlata svojvoľne zväčšovať. Proces umelej výroby syntetického zlata (iba teoreticky) by spotreboval obrovské množstvo energie a peňazí na vývoj.
  • Po tretie: zlato je prakticky nezničiteľné. Pretože nepodlieha korózii, takmer všetko zlato ktoré sa vyťažilo za posledných 7 000 rokov, teda okolo 200 000 ton, je ešte stále k dispozícii.

Tieto tri  aspekty robia zo zlata silné aktívum, ktoré rozhodne ponúka vysokú ochranu pred infláciou. V čase krízy sa vždy považoval práve tento žltý kov za bezpečný prístav, čo mnohým investorom vyhovuje, najmä v dnešnej dobe, ktorá sa vyznačuje obrovským nárastom štátneho dlhu a rozpočtových deficitov, scenárom vývoja s negatívnymi úrokovými sadzbami.

Podľa Gold Industry Group(GIG) a World Gold Council(WGC) sa objemy investované do ETF fondov investujúcich do zlata zvýšili v čase od januára do októbra 2020 o senzačných 1022 ton a dosiahli historické maximum 3900 ton. Aj keď v novembri došlo k miernemu odlivu kapitálu, WGC je vo svojej najnovšej mesačnej správe optimistická a predpokladá, že zlato bude aj v tomto roku 2021 veľmi  žiadané ako u veľkých, tak aj u bežných investorov.

 

Pretrvávajúce zvyšujúce sa obavy z menovej stability.

Odhady a šance, že tento drahý kov bude aj naďalej obľúbený v hľadáčiku investorov, sú veľmi priaznivé. Aj keď sa už v decembri roku 2020 začalo riadne preočkovávanie populácie proti koronavírusu Covid-19, dlhodobé škody na globálnej, ale aj na národných ekonomikách, spôsobené „lockdownom“ a reštriktívnymi protiepidemiologickými obmedzeniami zatiaľ nemožno presne odhadnúť, ale rozhodne budú značné a poklesy HDP budú dvojciferné.

Hlavným dôvodom, ktorý robí zlato takmer nevyhnutným a toľko žiadaným u každého investora, spočíva v čoraz expanzívnejších opatreniach prijatých centrálnymi bankami, najmä Fedom a ECB. Ich programom na nákup dlhopisov v hodnote miliárd USD natoľko nafúkli situáciu so štátnym dlhom, až si človek musí položiť otázku, ako budú tieto prostriedky v budúcnosti splatené? Fed ani ECB v dohľadnej budúcnosti neuvažujú o odklonení sa od svojej stratégie a cesty masívneho tlačenia peňazí – tzv. kvantitatívneho uvoľňovania (QE).

Naopak, keď sa ekonomika opäť dostane na kolená, čo nemôžeme vylúčiť, „tempo tlačenia peňazí“ by sa malo ešte zvýšiť. Toto a rovnako aj rapídne zvyšovanie dlhu krajín takmer vo všetkých priemyselných odvetviach národného hospodárstva, pravdepodobne ešte viac podporí obavy investorov z menovej stability a  k vyvolaniu inflačnej špirály, čo môže prerásť až do hyper-inflácie.

 

Vyhliadky na nové historické maximá v roku 2021

V prospech zlata nakoniec hovorí aj pretrvávajúca mimoriadna situácia v oblasti úrokových sadzieb. Je dobre známe, že zlato neprináša žiadny dlhodobý fixný príjem, ale to ani veľa štátnych dlhopisov a väčšina bankových vkladov. Výnosy 10-ročných dlhopisov nemeckých bánk boli roky negatívne. V prognózach väčšiny ekonómov sa predpokladá, že akútny nedostatok úrokových sadzieb sa z dlhodobého hľadiska nezmení. Skutočnosť, že cena zlata napriek menovým opatreniam prijatých centrálnymi bankami nedávno pozastavila rast, je spôsobená relatívne miernym vývojom spotrebiteľských cien. Miera inflácie v eurozóne v novembri minulého roka 2020 predstavovala iba 0,3 percenta, v USA to bolo iba 0,2 percenta. Ak by sa inflácia v priebehu roka zvýšila, čo je dosť možné, vzhľadom na oživenie cien energií, prinieslo by to ešte väčšie napätie v úrokových sadzbách.

Zlato by sa potom stalo ešte atraktívnejším v porovnaní s úrokovými investíciami. To by mohol byť práve štartovací signál pre nové historické maximá. Práve vďaka tomu, že zlato je overeným platidlom už tisíce rokov, tak ako investičný produkt nepodlieha „módnym“ trendom, a preto pre klientov predstavuje určitú formu istoty a stability v inak búrlivom trhovom prostredí dnešnej pandemickej dobe COVID19. V tejto súvislosti veríme, že investície a nákup fyzického zlata zostanú dobre podporované prílevom nových investorov, zatiaľ čo spotreba zlata by mala ťažiť z rodiaceho sa hospodárskeho oživenia, najmä na rozvíjajúcich sa trhoch – „emerging markets“. Rizikom však vnímam a načo si  treba dávať pozor, pokiaľ ide o výkonnosť   hospodárskeho rastu, je oblasť vakcinácie a preočkovania populácie, ktoré trvá pomerne dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo, kvôli logistickej zložitosti, nedostatku personálneho a technického vybavenia alebo zvýšeného počtu nových mutácií kmeňa COVID-19.

Klienti Phoenix Investor Gold majú možnosť nákupu fyzického zlata cez nášho partnera spoločnosť  All Commodity Intertrading GmbH „ACI“ a  najmä to, že ho môžu nakupovať pohodlne a postupne po mesačných intervaloch na splátky už od 30,-EUR a 24hodín denne cez online e-shop www.safeandhome.com  alebo cez našu mobilnú aplikáciu  PhoenixMobile.

Naša obchodná spoločnosť Phoenix Investor Gold  participuje na tomto projekte a sprostredkováva  touto formou finančnému spotrebiteľovi možnosť odložiť časť svojich úspor  aj do nákupu fyzického zlata, najmä kvôli zníženiu volatility jeho finančných aktív, a tiež na rozšírenie a diverzifikáciu skladby klientskeho majetkového portfólia. "Zlato naviac chráni investora pri turbulenciách na finančných trhoch a v čase krízy, keď hodnoty burzových indexov klesajú, cena zlata zvyčajne rastie nahor" - Mgr. Ján Kurhajec, konateľ spol.

A práve preto sa všeobecne odporúča klientom pri budovaní a ochrane svojho majetku, časť úspor (cca 10-20%) držať práve vo fyzickom zlate, ako  bezpečnom prístave v týchto turbulentných časoch spôsobených pandémiou koronavírusu COVID-19 a jej ekonomickými dopadmi.

 

Ing. Ivan Duvač

Head of Education - PHOENIX INVESTOR SK

Dôležité právne informácie - Disclaimer

Kategórie
Najčítanejšie

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor

Meny a menové riziko

Ako môžu vyzerať ideálne miery klientov PXI Investora?

Cena zlata opäť láme historické maximá