Investování do zlata - trh drahých kovů

TRH DRAHÝCH KOVOV ALEBO PREČO NAKUPOVAŤ ZLATO AKO KOMODITU?

V poslednom blogu sme rozoberali jednotlivé možnosti a finančné produkty, zohľadňujúce rôzne vzťahy parametrov z magického trojuholníka investícií, a ich miesto na finančnom trhu. Dozvedeli ste sa, že jednou súčasťou finančného trhu je i trh drahých, resp. vzácnych kovov.

Zlato je odolné voči pôsobeniu všetkých externých prírodných vplyvov. Ako surovina je globálne považované za bezpečnú investíciu a je vyhľadávané predovšetkým v časoch blížiacej sa alebo prebiehajúcej krízy. Vyznačuje sa vysokou vnímanou aj reálnou hodnotou a jedinečnosťou, čo z tohto drahého kovu robí zaujímavú a spoľahlivú alternatívu k iným investičným nástrojom. Práve vďaka tomu, že je overeným platidlom už tisíce rokov, ako investičný produkt nepodlieha trendom, a preto predstavuje pre klientov určitú formu istoty a stability v inak turbulentnom trhovom prostredí dnešnej doby.

Tieto fakty a mnoho ďalších sa týkajú zlata ako vysoko cenenej suroviny. Phoenix Investor si dal za cieľ, zoznamovať svojich klientov s týmito informáciami a ponúka možnosť nákupu fyzického zlata do klientskeho majetkového portfólia cez partnerskú spoločnosť ACI - All Commodity Intertrading GmbH.

Ďalšími dobrými dôvodmi, prečo si kúpiť zlato v dnešných turbulentných časoch, sú ochrana pred infláciou a tiež pomerne rýchla možnosť vymeniť zlato späť na peniaze. Pre porovnanie, dnešná kúpna sila 100 EUR je od vzniku EURA po takmer 20 rokoch existencie meny na úrovni cca 74,95 EUR.

Oproti tomu, aj napriek ľahkým výkyvom vzrástla cena zlata od roku 2003 na trojnásobok. To zodpovedá úctyhodnému ročnému zhodnoteniu cez 8 %. Phoenix Investor odporúča nákup fyzického zlata najmä kvôli zníženiu volatility klientových finančných aktív a tiež k rozšíreniu a diverzifikácie jeho majetkového portfólia. Významnou prednosťou nákupu fyzického zlata cez spoločnosť ACI je najmä to, že ho možno pohodlne nakupovať postupne po mesačných intervaloch.

Naše odporúčania smerom k nákupu a rozšíreniu svojich investičných portfólií o vzácne kovy, potvrdzuje i posledná vydaná štúdia spoločnosti Reuters, ktorá uvádza cenu zlata na najbližší rok a prognózuje mu pozitívnu budúcnosť. Po najvyšších hodnotách v septembri sú analytici v novom roku optimistickí. Cena zlata by v roku 2020 mohla dosiahnuť 1600 dolárov za uncu.

Cena zlata dosiahla v septembri tohto roka 2019 šesťročné maximum 1 557 dolárov za uncu, čo predstavovalo nárast o 17 %, a šlo o najväčší medziročný rast od roku 2010.

Štúdia Thomson Reuters potvrdzuje, že toto sú dôvody pre revíziu žltého kovu smerom nahor. „Štúdia predpovedá priemernú cenu zlata v roku 2019 vo výške 1 402 USD za uncu v porovnaní s predpokladanou priemernou cenou do roku 2020 vo výške 1 537 USD za uncu. Je to výsledok prieskumu 40 analytikov a obchodníkov v polovici októbra 2019. V porovnaní so štúdiou spred troch mesiacov sú čísla oveľa vyššie. V tom čase sa na rok 2019 odhadovalo 1 351 dolárov a na rok 2020 1 431 dolárov. Aktuálny priemer zlata v roku 2019 je 1 375 dolárov za uncu.“

Pozitívnemu výhľadu pre rast ceny zlata napomáha i krehká miera globálneho rastu, obchodná vojna medzi USA a Čínou, perspektíva pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb z dlhodobého hľadiska, ako aj zvýšené geopolitické napätie. Atraktivita zlata sa zvyšuje i pre špekulatívnych investorov.

Federálny rezervný systém USA medzitým už tento kalendárny rok znížil úrokové sadzby dvakrát, aby dosiahol ekonomický rast. Nasledovalo ho i niekoľko ďalších centrálnych a veľkých bánk. Nízke úrokové sadzby tiež znižujú príležitostné náklady spojené s vlastníctvom drahých kovov, čo tiež robí zlato atraktívnejším pre investorov.

Takisto je dobre si všimnúť, že mnohé centrálne banky tiež neustále budovali a naďalej navyšujú svoje zlaté rezervy, pričom súkromné ​​peniaze investorov plynuli do zobchodovaných fondov na báze zlata alebo do ETF.

Vývoj ceny zlata a akciového indexu S&P 500:

Zdroj: Thomson Reuters

Pohľad na trh drahých kovov by sme mohli ukončiť záverom, že celkový globálny dopyt po zlate sa primerane zvýšil vzhľadom k jeho atraktivite a očakávaniam na rast jeho ceny. Zlato chráni investora pri turbulenciách na finančných trhoch a v čase krízy, keď hodnoty burzových indexov klesajú, tak zlato rastie. A práve preto odporúčame našim klientom časť úspor (cca 10-20 %) držať práve v zlate.

Ing. Ivan Duvač
Head of Education| Phoenix Investor

Kategórie
Najčítanejšie

Základná charakteristika investičného plánovania alebo ako sa pripraviť na lepšiu budúcnosť spolu s PHOENIX INVESTOROM

PHOENIX INVESTOR ako spoľahlivý sprievodca pri plánovaní odchodu do dôchodku

Najčastejšie typy investorov a investičné stratégie

Smerujeme opäť po dlhej dobe rastu a prosperity ku globálnej recesii?