Smerujeme opäť po dlhej dobe rastu a prosperity ku globálnej recesii?

Ako sa postaviť k vyššej inflácii, energetickej kríze a rastu úrokových sadzieb?

V dôsledku škôd spôsobených pandémiou COVID-19, ako aj ruskou inváziou na Ukrajinu, nastalo celkové spomalenie globálnej ekonomiky, ktorá vstupuje opäť do obdobia, ktoré by sa mohlo stať aj podľa odborníkov zo Svetovej banky „obdobím temna“ a zdĺhavým obdobím slabého ekonomického rastu a extrémne zvýšenej inflácie. To zvyšuje riziko stagflácie s potenciálne škodlivými dôsledkami pre menšie ekonomiky so strednými a nízkymi príjmami.

Na poslednom tohtoročnom mítingu Svetového ekonomického fóra v Davose, zazneli z úst Kristaliny Georgievovej, výkonnej riaditeľky Medzinárodného menového fondu, zaujímavé slová aj keď začala svoju reč opatrne a vysvetlila, že od posledných predpovedí MMF sa „výhľadový horizont zatemnil“. Znepokojovali ju najmä cenové šoky energií, potravín a iných surovín. Pokračujúce problémy dodávateľského reťazca, ako princípy globalizácie na celom svete nezabezpečili prístup k cenovo dostupným potravinám, proste svetová globalizácia „narazili na mantinely a svoje limity“. Georgievova ďalej poukázala na to, že zadržiavanie opatrení v súvislosti aj s klimatickou krízou a taktiež pokles aktív v oblasti digitálnych peňazí ešte viac zhoršujú budúce vyhliadky.

Nastávajúce prezentované teórie o období temna podporujú aj predikcie Svetovej banky, ktorá očakáva, že globálny svetový rast klesne z 5,7 % v roku 2021 na 2,9 % v roku 2022, čo je výrazne menej ako 4,1 %, ktoré sa očakávalo v januári tohto roka. Ďalej možno očakávať, že okolo tejto úrovne tempa globálneho rastu sa budeme pohybovať aj v rokoch 2023-2024, keďže vojna na Ukrajine pokračuje a narušila celkovú hospodársku aktivitu, medzinárodné investície a obchod, zadržiavaný dopyt pomaly mizne a podpora fiškálnej a menovej politiky sa stiahne. V dôsledku škôd spôsobených pandémiou COVID-19 a vojnou na Ukrajine bude úroveň príjmu na obyvateľa v rozvojových ekonomikách v tomto roku takmer o 5 % nižšia ako pred pandémiou.

„Vojna na Ukrajine, Covid blokády v Číne, narušenie dodávateľského reťazca a riziko stagflácie brzdia ekonomický rast. Pre mnohé krajiny bude ťažké vyhnúť sa recesii,“ povedal prezident Svetovej banky David Malpass. „Trhy sa pozerajú dopredu, takže je naliehavé podporiť výrobu a vyhnúť sa obchodným obmedzeniam. Zmeny vo fiškálnej, menovej, klimatickej a dlhovej politike sú potrebné na boj proti nesprávnej alokácii kapitálu a nerovnosti“ (Source: World Bank, Global Economic Prospects). 

Júnová správa Global Economic Prospects ponúka prvé systematické hodnotenie toho, ako sa súčasné globálne ekonomické podmienky porovnávajú so stagfláciou v 70. rokoch minulého storočia – s osobitným dôrazom na to, ako by stagflácia mohla ovplyvniť rozvíjajúce sa trhy a rozvojové ekonomiky. Zotavenie zo stagflácie v 70. rokoch si vyžiadalo prudké zvýšenie úrokových sadzieb vo veľkých vyspelých ekonomikách, ktoré zohrali významnú úlohu pri spustení série finančných kríz na rozvíjajúcich sa trhoch a v rozvojových ekonomikách. V rámci rozvíjajúcich sa trhov a rozvojových ekonomík sa tiež predpokladá, že rast klesne zo 6,6 % v roku 2021 na 3,4 % v roku 2022, čo je výrazne pod ročným priemerom 4,8 % v rokoch 2011-2019.

Súčasná situácia a vývoj globálnej ekonomiky pripomína hospodársku krízu v 70. rokoch 20. storočia v 3 kľúčových aspektoch: 

  • pretrvávajúce poruchy na strane ponuky podporujúce infláciu, ktorá predchádzala zdĺhavému obdobiu vysoko akomodatívnej menovej politiky v hlavných vyspelých ekonomikách,
  • vyhliadky na oslabenie rastu a zraniteľnosť, ktorej čelia rozvíjajúce sa trhy a rozvojové ekonomiky,
  • sprísnenie menovej politiky, ktoré bude potrebné na udržanie inflácie.

Prebiehajúca ekonomická kríza sa však od 70. rokov líši hlavne v týchto dimenziách:

  • USD dolár je dnes silný, čo je v ostrom kontraste s jeho slabosťou v 70. rokoch,
  • percentuálne zvýšenie cien komodít je menšie,
  • súvahy veľkých finančných inštitúcií sú vo všeobecnosti pozitívne a silné, 
  • centrálne banky vo vyspelých ekonomikách a mnohých rozvojových ekonomikách majú jasné mandáty na cenovú stabilitu a za posledné tri desaťročia dosiahli dôveryhodné výsledky pri dosahovaní svojich inflačných cieľov.

Vyhliadkovo môžeme očakávať, že aj vplyvom rastu úrokových sadzieb a celkovému zdraženiu peňazí,  globálna inflácia sa v budúcom roku zmierni, no pravdepodobne zostane nad inflačnými cieľmi v mnohých ekonomikách. Určite musím zdôrazniť, že bude treba mnoho rozhodných globálnych a národných politických opatrení na odvrátenie najhorších dôsledkov vojny na Ukrajine pre naštartovanie globálnej ekonomiky. Myslím, že to bude zahŕňať celosvetové úsilie o obmedzenie škôd spôsobených prebiehajúcou vojnou, stlmenie úderov rastúcich cien ropy, priemyselných komodít a bežných potravín, urýchlenie oddlžovania krajín a možné rozšírenie očkovania v rozvojových krajinách s nízkymi príjmami, aby nenastala ďalšia vlna pandémie ako sa to deje teraz v lokálnych ohniskách v Číne, či Severnej Kórei.

Rady a tipy pre nášho Phoenix investora ako toto obdobie prežiť bez ujmy recesie alebo dokonca na kríze zarobiť a vidieť ju ako príležitosť:

1. Maximalizujte svoje likvidné úspory 

2. Urobte si podrobný rodinný rozpočet

3. Minimalizujte svoje mesačné účty

4. Ak nájdete finančné rezervy, pravidelne reinvestujte na kapitálové trhy alebo do fyzického zlata

5. Budujte nepeňažné aktíva a maximalizujte ich hodnoty

6. Skontrolujte si svoje majetkové poistné krytia

7. Konsolidujte svoje prípadne úvery a zaplaťte v maximálnej možnej miere celý kontokorent a dlh  kreditnej karty

8. Zarobte extra peniaze pre seba alebo rodinu spolu s nami v rámci nášho unikátneho biznis modelu a referral programu, a jednoducho s našou mobilnou aplikáciou PHOENIX MOBILE. Urobte to ako Filip tu.

Ing. Ivan Duvač
PXI ACADEMY

Kategórie
Najčítanejšie

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor

Meny a menové riziko