PHOENIX INVESTOR ako spoľahlivý sprievodca pri plánovaní odchodu do dôchodku

Táto stručná príručka plánovania odchodu do dôchodku vám môže pripraviť vaše financie na lepší a bohatší  dôchodok.

Plánovanie odchodu do dôchodku je viackrokový proces, ktorý sa časom vyvíja. Ak chcete mať pohodlný, bezpečný, ale aj zábavný dôchodok, musíte si vybudovať dostatočný finančný vankúš, ktorý to všetko bude zastrešovať. Práve tá časť zábavy a užívania dôchodku naplno je dôvod, prečo má zmysel venovať tejto problematike pozornosť a dať je určitú vážnosť počas ekonomicky aktívnej časti života a možno aj trochu nudnej časti plánovaniu, ako sa tam čo najlepšie a najrýchlejšie dostaneme.

Plánovanie odchodu do dôchodku začína premýšľaním o svojich dôchodkových cieľoch a o tom, ako dlho si ich chceme plniť. Potom sa musíte pozrieť na typy dôchodkových účtov, ktoré vám môžu pomôcť získať naviac peniaze na financovanie vašej pohodovej budúcnosti. Keď tieto peniaze ušetríte, musíte ich rozumne a bezpečne investovať, aby ste sa mohli dopracovať ku kvalitnej rente.

Príprava na dôchodok si vyžaduje dôsledné sporenie, obozretné investovanie a úspešné vyhýbanie sa sankciám či vysokým poplatkom. Môžete si zabezpečiť svoju penziu oveľa rýchlejšie, ak využijete dôchodkové sporiace schémy, či už vďaka 2. pilieru DSS, ako aj uzatvorením DIS na pracovisku u svojho zamestnávateľa, a optimálne využijete vládne programy dlhodobých investičných sporení, alebo formou 3 piliera cez doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a v neposlednom rade cez 4 pilier dobrovoľného investovania cez podielového fondy, ETF alebo iné investičné nástroje kapitálových trhov ako sú napr. akcie či dlhopisy.

Plánovanie odchodu do dôchodku by malo zahŕňať určenie časových horizontov, odhad výdavkov, výpočet požadovaných daňových priznaní po zdanení, posúdenie tolerancie rizika a plánovanie majetku. Začnite plánovať odchod do dôchodku čo najskôr, aby ste využili silu zloženého úročenia.

Mladší investori môžu so svojimi investíciami viac riskovať, kým investori, ktorí sú bližšie k dôchodku, by mali byť konzervatívnejší. Dôchodkové investičné plány sa v priebehu rokov vyvíjajú, čo znamená, že vaše investičné portfóliá by sa mali občas prehodnotiť a podľa potreby aktualizovať svoje portfólio a spestriť ho, ako aj kvalitné nehnuteľnosti.

Vaša kariéra, veľkosť rodiny, vek odchodu do dôchodku a ciele po odchode do dôchodku budú mať jednoznačný vplyv na plánovanie vášho odchodu do dôchodku.

Tu je stručný prehľad v bodoch, ako vytvoriť kvalitný základ pre finančný plán krajšieho dôchodku:

 • Pri plánovaní dôchodku si začnite pravidelne sporiť a investovať.
 • Maximalizujte svoju pravidelnú čiastku do investičných nástrojov.
 • Využite formy daňovej úľavy pri plánovaní dôchodkových investičných schém a programov.
 • Starostlivo vyberte vhodnú alokáciu a diverzifikáciu pre svoje investície do dôchodku.
 • Minimalizujte poplatky na svojich dôchodkových investičných účtoch.
 • Použite nástroje investičného poradenstva a plánovania odchodu do dôchodku, ktoré vám pomôžu pri finančnom plánovaní.
 • Zvýšte svoju dávku sociálneho zabezpečenia napr. cez 2. pilier alebo dobrovoľné 3. resp. 4. pilier.
 • Urobte si aj alternatívny investičný realitný plán napr. cez prenájom nehnuteľnosti.

Pri plánovaní odchodu do dôchodku pravidelne šetrite. Kľúčom k plánovaniu odchodu do dôchodku je odložiť si časť z každej výplaty, ktorá začína vo vašej kariére čo najskôr. Mali by ste sa usilovať ušetriť 10 až 20% svojej mzdy a ideálne pravidelne každý mesiac alebo aspoň 4-krát ročne investovať svoje úspory na dôchodok. Ak nemôžete ušetriť toľko, odložte si kľudne i menšiu sumu, a potom ju postupne zvýšte vždy, keď získate navýšenie mzdy alebo iné voľné finančné zdroje. „Zvýšenie mesačnej investície napr. o 1 % môže znamenať na konci dňa 30 alebo 40 EUR za každé výplatné obdobie renty naviac,“ hovorí Ľ. Javorský, sales manager Franklin Templeton.

Aj keď neexistuje žiadne pevné pravidlo o tom, koľko peňazí treba ušetriť, mnohí odborníci na dôchodky ponúkajú orientačné pravidlá, ako je nasporenie približne 1 milióna EUR/USD alebo 12 násobok ročného príjmu pred odchodom do dôchodku. Iní ekonómovia a odborníci odporúčajú pravidlo 4 %, podľa ktorého by budúci dôchodcovia nemali každoročne minúť viac ako 4 % svojich dôchodkových úspor, aby si zabezpečili pohodlný dôchodok.

Keďže životné okolnosti každého sú iné, oplatí sa sadnúť si a vypočítať si ideálne dôchodkové sporenie pre vašu vlastnú situáciu alebo vyhľadať radu licencovaného odborníka cez formu investičné poradenstvo napr. aj finančných agentov a zástupcov PHOENIX INVESTORA.

Faktory, ktoré treba zvážiť keď začínate premýšľať o odchode do dôchodku, a ktoré ovplyvnia vaše dôchodkové ciele. Napríklad: aké sú vaše rodinné plány? Pre mnohých ľudí je založenie rodiny ústredným životným cieľom, no mať deti môže výrazne naštrbiť aj vaše úspory. Pretože dnes ani vzdelanie detí už nie je zadarmo, ako to deklarujú mnohí politici. Z tohto dôvodu bude faktor založenia rodiny, hrať významnú rolu pri plánovaní výšky finančného vankúša a času odchodu do dôchodku.

Rovnako tak stojí za to premýšľať o svojich plánoch na dôchodok, vrátane akýchkoľvek zmien vášho domova alebo bydliska. Mnoho ľudí sníva o cestovaní počas dôchodku, a hoci to môže byť vzrušujúce dobrodružstvo, rozsiahle cestovanie zhltne vaše dôchodkové úspory rýchlejšie ako zostať doma. Na druhej strane, presťahovanie sa do krajiny s extrémne nízkymi životnými nákladmi vám môže umožniť natiahnuť svoje úspory a zároveň si užívať vysokú životnú úroveň. Alebo zmena v podobe veľkosti bývania a výmenu viacmetrážneho bývania z doby budovania majetku za niečo menšie a ekonomicky únosnejšie je tiež dôležité a stojí za úvahu pre lepšie užitie dôchodku. 

Môžete uľahčiť život svojim deťom a ostatným dedičom vytvorením jasného plánu pre plnenie svojich želaní a osobných financií. Ubezpečte sa, že máte zavedené predbežné pokyny a stanovené oprávnené osoby, ktoré označia príjemcov vašich investičných dôchodkových, ale aj iných sporiacich účtoch, ak by ste ich nemohli využiť osobne vy. Zároveň váš celoživotný realitný plán zabezpečí, že všetky aktíva, ktoré zanecháte, budú distribuované správnej oprávnenej osobe, ktorú ste si určili napr. v závete alebo poslednej vôle, či darovacej zmluve.

Na záver zhrniem 5 faktorov, ktoré by ste mali brať na zreteľ a jednoznačne zvážiť pri rozhodovaní sa a zabezpečení si lepšej a dôstojnejšej penzie a vybudovaní dostatočného finančného vankúša:

 1. Pochopte svoj časový horizont – váš súčasný vek a plánovaný vek odchodu do dôchodku.
 2. Určiť realistické očakávania a potreby výdavkov na dôchodku – zvážiť aj dlhovekosť a rast životných nákladov.
 3. Vypočítajte mieru návratnosti investícií po zdanení – rozumná a často reálna je okolo 6-7%.
 4. Posúďte toleranciu rizika vs. investičné ciele – pamätajte, keď trh klesá, kupujte – nepredávajte a nepanikárte!
 5. Majte neustály prehľad o plánovaní svojho majetku a vyriešené oprávnené osoby – disponentov

Ing. Ivan Duvač
PXI ACADEMY

Kategórie
Najčítanejšie

Ako môžu vyzerať ideálne miery klientov PXI Investora?

Cena zlata opäť láme historické maximá

Trojročný daňový test pri investíciách do podielových fondov: kľúč k efektívnejšiemu investovaniu

Aleš Černý – Interview