Investice do zlata - výhody, nevýhody, riziká

INVESTORI SA OPÄŤ HRNÚ DO BEZPEČNÉHO PRÍSTAVU

A ZLATO PO PRVÝKRÁT OD ROKU 2011 POSKOČILO NAD 1800 USD/UNCU

Zlato sa v utorok 7. 7. 2020 popoludní po prvý raz za takmer deväť rokov obchodovalo za cenu nad 1 800 dolárov za uncu, keď sa investori obávajúci z opätovného šírenia  vírusu vrhli znova do bezpečných prístavov a v stredu ráno „tradovali“ nad touto úrovňou.

Analytici Goldman Sachs vidia drahocenný kov ešte vyššie. Banka 19. júna stanovila nový 12-mesačný cenový cieľ 2 000 dolárov za uncu zlata, pričom uviedla, že investičný dopyt bude pravdepodobne naďalej rásť, aj keď sa hospodárstvo postupne zotavuje. Zlato je pre investorov už dlho obľúbenou investíciou a možno nie je prekvapujúce, že v čase, keď celosvetový dopyt centrálnych bánk a veľkých investorov po zlate vzrástol, sa aj občania obracajú na zlato, aby chránili svoje bohatstvo pred rizikom inflácie, vplyvom  tlačenia nových peňazí tzv. „helicopter money“.

Čo sú to peniaze z helikoptéry?

Ekonomická teória monetarizmu vychádza z toho, že existuje súvislosť medzi množstvom peňazí, ktoré sú k dispozícii v hospodárskej oblasti a jej hospodárskym rastom. Podľa tohto modelu by centrálna banka mala rozšíriť ponuku peňazí v obehu, keď je ekonomika v útlme a sotva reaguje na kľúčové zmeny úrokových sadzieb. Aby bolo možné túto zásadu jasne vysvetliť, ekonóm a laureát Nobelovej ceny Milton Friedman použil v roku 1969 obrázok vrtuľníka, ktorý odhadzuje peniaze, čím stimuluje spotrebu, čo by malo viesť k novej rovnováhe v hospodárskom systéme. Najbližšie k tejto možnosti by bol teoretický variant, v ktorom Európska centrálna banka (ECB) prevedie priamo každému občanovi v priestore určitej meny mesačne sumu, kým inflácia nedosiahne cieľ 2 %, ktorý stanovili menové orgány.

Nemeckí investori sa hrnú na zlato

Výsledky z dostupného prieskumu v Nemecku u viac ako 2 000 investorov, ktorý uskutočnila spoločnosť Goldhub, zistil, že „Keď investori v Nemecku nakupujú zlato, majú tendenciu tak robiť so zámerom chrániť svoje bohatstvo a zároveň pozorne sledovať dlhodobý výnos.“  Tieto zistenia boli súčasťou i rozsiahleho celosvetového prieskumu s viac ako 12 000 investormi s názvom „Analýza a informácie o trhu so zlatom v maloobchode so zlatom“ v roku 2019.

Prieskum vysvetľuje, ako ľudia myslia a cítia o zlate a čo ich motivuje, aby si ho kúpili. V globálnom prieskume z roku 2019 sa zistilo, že „existuje jasné vnímanie zlata ako bezpečného, ​​trvalého tradičného zdroja hodnoty“. Ďalej zistil, že „riadenie rizika bolo hlavným spúšťačom investícií do zlata v období 12 mesiacov pred prieskumom“.

Za druhé len vo Švajčiarsku má Nemecko najväčší počet súkromných investorov do zlata na obyvateľa. Motivácia veľkého počtu nemeckých investorov je preto obzvlášť významná. Komparatívne bohatstvo nemeckých investorov im tiež umožňuje kúpiť viac zlata. Prieskum zistil, že 32 % Nemcov s vysokými príjmami kúpilo zlato, ale čo je ešte presnejšie povedané, 19 % nemeckých investorov s nízkymi príjmami kúpilo zlato. K tomuto nemeckému trendu sa pridávajú postupne i ostatné krajiny v EÚ a vo svete.

Najvýznamnejším výstupom z prieskumy však bolo zistenie, že z 2 000 opýtaných ľudí v Nemecku až 77 % respondentov uvažovalo o investovaní do zlata. V minulosti už 41% nakupovalo zlato, ale dokonca aj tí, ktorí predtým zlato nekúpili  by v roku 2019 o tom uvažovali.

Graf z prieskumu, zdroj: Goldhub

Vplyv COVID-19 na cenu zlata

Od prvého momentu zverejnenia správy o šírení nového koronavírusu z pôvodného ohniska Číny do celého sveta, sa nepochybne zmenilo i myslenie mnohých investorov naprieč svetom. Vplyv aktuálnej situácie bol rôzny podľa typu sektora. Najväčší prepad sa očakával a zrealizoval v službách, cestovnom ruchu, ubytovaní a nepotravinárskom maloobchode.

Prijaté tvrdé marcové obmedzenia mobility v niektorých krajinách Európe dočasne utlmili ekonomiku, a až postupným uvoľňovaním reštriktívnych obmedzení v júni, sa ekonomika opäť pomaly naštartovala a život sa začal vracať späť do normálu. Dané uvolnenie opatrení prinieslo samozrejme zvýšenie mobility ľudí, a najnovšie i rast potenciálneho rizika z 2. vlny pandémie. Niektoré regióny v Európe, ako napr. Severné Porýnie-Vestfálsko, či dokonca Karvinsko-Ostravský región v Česku alebo Čadca u nás v SR, len nedávno znovu zaviedli obmedzenia a opätovné reštriktívne opatrenia na zamedzenie nového šíreniu vírusu.

Keďže obavy z druhej vlny pretrvávajú a mnohé krajiny v Európe hlásia mierny nárast miery infekcie širením COVID-19, mnohí investori sa tak logicky opäť obracajú na svoje obľúbené bezpečné útočisko, s cieľom zvýšenej diverzifikácie svojho investičného portfólia v týchto turbulentných časoch, aby chránili svoje bohatstvo.

Záverom možno konštatovať, že  pandémia v mnohých ohľadoch urýchlila zmeny v súčasných investičných trendoch a len ďalej zvýšila už tak vysoký apetít  najmä po vzácnom žltom kove – zlate.

Ing. Ivan Duvač
Head of Education - PHOENIX INVESTOR SK

Dôležité právne informácie - Disclaimer

Tento materiál je určený iba pre všeobecný záujem a nemal by sa interpretovať ako individuálne investičné poradenstvo alebo odporúčanie alebo žiadosť o kúpu, predaj alebo držbu akéhokoľvek cenného papiera alebo prijatie akejkoľvek investičnej stratégie. Nejde o právne, investičné alebo daňové poradenstvo. Vyjadrené názory sú názoru nášho head of education manažéra a komentáre, názory a analýzy sa poskytujú k dátumu uverejnenia a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pri príprave tohto materiálu sa mohli použiť údaje zo zdrojov tretích strán z internetu .

Spoločnosť PHOENIX INVESTOR SK nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z použitia týchto informácií a spoliehanie sa na názory a analýzy pripomienok uvedené v materiáli je výlučne na uvážení používateľa. Toto nie je úplná analýza všetkých významných skutočností týkajúcich sa akéhokoľvek odvetvia, bezpečnosti alebo investícií a nemala by sa považovať za investičné odporúčanie. Fakty sú prevzaté zo zdrojov, ktoré sa považujú za spoľahlivé, ale neboli nezávisle overené z hľadiska úplnosti alebo presnosti. Na tieto stanoviská sa nemožno odvolávať ako na investičné poradenstvo alebo ako ponuku na konkrétne zabezpečenie.

Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky.  Všetky investície zahŕňajú riziká vrátane možnej straty istiny. Ceny akcií kolísajú, niekedy rýchlo a dramaticky, v dôsledku faktorov ovplyvňujúcich jednotlivé spoločnosti, konkrétne odvetvia alebo odvetvia alebo všeobecných trhových podmienok. So zahraničným investovaním sú spojené osobitné riziká vrátane výkyvov mien, hospodárskej nestability a politického vývoja; investície na rozvíjajúcich sa trhoch zahŕňajú zvýšené riziká súvisiace s rovnakými faktormi. Pokiaľ sa stratégia zameriava na konkrétne krajiny, regióny, priemyselné odvetvia, odvetvia alebo typy investícií z času na čas, môže byť vystavená väčšiemu riziku nepriaznivého vývoja v takých oblastiach, ako je stratégia, ktorá investuje do širšej škály krajín, regiónov, odvetví alebo investícií.

 

Kategórie
Najčítanejšie

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor

Meny a menové riziko