Inflácia

Spotrebiteľské ceny nezadržateľne rastú. Podľa štatistík Rakúska mala inflácia vo februári dosiahnuť 5,9% v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka. Od roku 1984 nebola vyššia hodnota. Hlavným dôvodom sú rastúce ceny energií a palív. 

Čo ale inflácia znamená a ako ovplyvňuje každého z nás? Týmto otázkam sa budeme venovať v nasledujúcom článku. 

Inflácia je tiež známa ako znehodnotenie peňazí. Ceny tovaru a služieb dlhodobo rastú. Občania potom za svoje peniaze dostanú menej. Naopak, keď hodnota peňazí rastie, hovoríme o deflácii.

Inflácia sa týka všeobecných cenových pohybov, nie zmien konkrétnych cien. To je možné ilustrovať na nasledujúcom príklade:

Zákazníci kupujú viac zlata ako striebra, takže zlato zdražuje a striebro zlacňuje. Tieto zmeny však nie sú označované ako inflácia – cena tu závisí od ponuky a dopytu. 

Slovo inflácia pochádza z latinského „inflatio“, čo znamená „nafukovať“. Na cenový vývoj má ale okrem ponuky a dopytu vplyv aj množstvo peňazí v obehu. 

Čím viac peňazí obieha v ekonomike, tým je pravdepodobnejšie, že ceny porastú.

Miera inflácie v Rakúsku sa meria pomocou CPI (slovensky indexu spotrebiteľských cien). Základom pre to je tzv. spotrebný kôš. Dôležité tovary a služby, ktoré súkromné domácnosti potrebujú, sú zahrnuté v tomto koši. 

Zásadný význam má výber indexových pozícií a ich váženia. Index spotrebiteľských cien meria cenový vývoj tohto koša tovaru. Tento kôš tovaru sa samozrejme každoročne upravuje, pretože sa môže meniť aj spotrebiteľské správanie súkromných domácností. 

Spotrebný kôš obsahuje okrem iného výdavky na:

  • bývanie 
  • energiu
  • dopravu
  • hotel
  • reštaurácie

Jednotlivé tovary a služby majú rôznu mieru inflácie. Podľa informácií štatistík eurozóny bol v januári 2022 nárast cien energií okolo 30%, potravín a nealkoholických nápojov 3,9%, odevov a obuvi 0,2% a celková miera inflácie v eurozóne bola 5,1%.

Ako už bolo spomenuté. Súčasná inflácia je nepomerne vyššia ako v posledných rokoch. To je pre domácnosti znepokojujúce, pretože kúpna sila už nie je taká vysoká ako v posledných rokoch. Môže tiež znížiť ekonomickú aktivitu, pretože občania si už mnoho vecí nemôžu dovoliť. 

Zvýšenie cien by preto malo byť dostatočne malé, aby ľuďom a spoločnostiam nepredstavovalo neriešiteľné problémy. Zvyšovanie cien je však stále dôležité, aby bolo možné vytvoriť dostatočnú rezervu proti deflácii.

Faktom je, že miera inflácie sa aktuálne pohybuje okolo 6% – cieľ Európskej centrálnej banky bol 2%. Vojna na Ukrajine však prehĺbila energetickú krízu, ktorá viedla k rýchlemu rastu cien. Či inflácia naďalej porastie, na to nemožno odpovedať. 

Pre Phoenix Investor Group je téma inflácie veľmi aktuálna už veľa rokov a neustále je s našimi zákazníkmi diskutovaná dobre vyškolenými poradcami Phoenixu. Svojich zákazníkov chránime prostredníctvom širokej škály produktov. 

V spolupráci s firmou All Commodity Intertrading majú naši zákazníci možnosť nakupovať fyzické zlato na splátky za malé čiastky. Napriek cenovým výkyvom, ktoré sa znova a znova objavujú, má zlato vysokú úroveň stability. Cena zlata v posledných rokoch neustále rastie. 

Navyše platí tvrdenie: „Kto má zlato, má vždy peniaze“. Zlato sa obchoduje 24 hodín denne. Phoenix Investor odporúča svojim zákazníkom, aby dlhodobo investovali 5 až 10% svojich aktív do zlata.

Investovanie do správy majetku v spolupráci s luxemburskou investičnou platformou Moventum je u našich zákazníkov taktiež veľmi žiadané a predstavuje vysokú pridanú hodnotu. Zákazníci si môžu ľahko vybrať medzi štyrmi portfóliami. V závislosti od ochoty zákazníka riskovať môžu byť investície konzervatívne (vysoký podiel dlhopisov) alebo defenzívne (100% podiel akcií). Veľká výhoda spočíva v rozložení rizika, pretože tu je možné mesačne investovať aj malé čiastky.

A čo viac: S mobilnou aplikáciou Phoenix sú naši zákazníci neustále informovaní o svojich aktívach. Pre viac informácií kontaktujte svojho poradcu Phoenix.

Wolfgang Köck, MBA
Education Manager - Phoenix Investor AT

Kategórie
Najčítanejšie

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor

Meny a menové riziko

Ako môžu vyzerať ideálne miery klientov PXI Investora?