Trh drahých kovů stoupá - investování do zlata

TRH DRAHÝCH KOVOV STÚPA NA POPULARITE ZÁUJMU U INVESTOROV

Dopyt po zlate extrémne rastie

V predchádzajúcich článkoch sme diskutovali o rôznych odborných témach a finančných produktoch, pričom sme zohľadnili najrôznejšie kontexty – ako napr. inflácia, vzťahy parametrov z magického trojuholníka investícií, a ich miesto na finančnom trhu alebo rozoberali sme aj tzv. S.I.P- systematický investičný plán a popri týchto kľúčových pojmoch ste sa dozvedeli, že jedným z mnohých súčastí finančného trhu je aj trh drahých kovov.

Zlato je odolné voči pôsobeniu všetkých externých prírodných vplyvov. Ako surovina je globálne považované za bezpečnú investíciu a je vyhľadávané predovšetkým v časoch blížiacej sa alebo prebiehajúcej krízy. Vyznačuje sa aj vysoko vnímanou reálnou hodnotou a jedinečnosťou, čo z tohto drahého kovu robí zaujímavú a spoľahlivú alternatívu k iným investičným nástrojom bežne dostupným na finančnom trhu. Práve vďaka tomu, že zlato je overeným platidlom už tisíce rokov, tak ako investičný produkt nepodlieha trendom, a preto pre klientov predstavuje určitú formu istoty a stability v inak turbulentnom trhovom prostredí dnešnej doby.

Tieto fakty a mnoho ďalších sa týkajú zlata ako vysoko cenenej suroviny. Phoenix Investor si dal za cieľ zoznamovať svojich klientov s informáciami o výhodách nákupu zlata a ponúka možnosť nákupu fyzického zlata do klientskeho majetkového portfólia cez partnerskú rakúsku spoločnosť ACI – All Commodity Intertrading GmbH, a vyvinuli sme pre tento jedinečný obchodný model i mobilnú aplikáciu PHOENIX Mobile.

Aplikácia Phoenix mobile

Prečo je vhodné nakupovať zlato?

Ďalšími dôvodmi, prečo si kúpiť zlato v dnešnej dobe sú ochrana pred infláciou, a tiež pomerne rýchla možnosť vymeniť zlato späť na peniaze, t. j. vysoká likvidita. Pre porovnanie, dnešné kúpna sila 100 EUR je od vzniku meny EURO, po takmer 20 rokoch existencie, na úrovni cca 74,95 EUR.

Oproti tomu, napriek ľahkým výkyvom, vzrástla cena zlata od roku 2003 na trojnásobok svoje hodnoty. To zodpovedá  pomerne vysokému ročnému zhodnoteniu cez 8%. Spoločnosť Phoenix Investor odporúča finančnému spotrebiteľovi aj nákup fyzického zlata. A to najmä kvôli zníženiu volatility klientových finančných aktív, a tiež na rozšírenie a diverzifikáciu skladby jeho majetkového portfólia.

Významnou prednosťou nákupu fyzického zlata cez spoločnosť ACI je najmä to, že ho možno nakupovať postupne po mesačných intervaloch a cez online e-shop safeandhome.com alebo cez našu mobilnú aplikáciu  PhoenixMobile.

Odporúčanie spoločnosti Phoenix Investor smerom k nákupu a rozšíreniu svojich investičných portfólií o vzácne kovy, potvrdzuje aj posledne zverejnená štúdia spoločnosti Thomson  Reuters, ktorá uvádza cenu zlata na najbližšie obdobie a predpovedá mu pozitívnu budúcnosť. Po najvyšších hodnotách v júli tohto roku sú analytici v novom roku optimistickí. Cena zlata by ku koncu roku 2020 mohla dosiahnuť 1900 až 2.000 dolárov za uncu. Cena zlata dosiahla v lete tohto roka šesťročné maximum a atakovala psychologickú hranicu 2.000 USD za uncu, čo predstavovalo nárast o 27%, a išlo o najväčší medziročný rast od roku 2010.

Štúdia Thomson Reuters potvrdzuje, že toto sú reálne dôvody pre revíziu žltého kovu smerom nahor. Štúdia tejto renomovanej agentúry, ale aj mnohé bankové domy, predpovedajú priemernú cenu zlata v najbližšom roku 2021 vo výške 1 900 až 2 500 USD za uncu, v porovnaní s predpokladanou priemernou cenou tohto roku 2020 vo výške 1 537 USD za uncu. Je to výsledok prieskumu 40 analytikov a obchodníkov z polovice septembra 2020. V porovnaní so štúdií pred troma mesiacmi sú čísla oveľa vyššie, v tom čase sa na rok 2020 odhadovalo méta okolo 1 700 USD Pre informáciu priemer zlata v roku 2019 bol 1 375  USD za uncu.

Pozitívnemu výhľadu pre rast ceny zlata napomáha z dlhodobého hľadiska aj krehká miera globálneho rastu, neutíchajúca obchodné vojna medzi USA a Čínou, neistota oficiálnych výsledkov amerických volieb, ako aj perspektíva pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb a zvýšené geopolitické napätie.

Federálny rezervný systém USA medzitým už tento kalendárny rok znížil úrokové sadzby dvakrát, aby dosiahol ekonomický rast. Nasledovalo ho aj niekoľko ďalších centrálnych a veľkých bánk. Nízke úrokové sadzby tiež znižujú príležitostné náklady spojené s vlastníctvom drahých kovov, čo tiež robí zlato atraktívnejším pre investorov. Rovnako je dobré si všimnúť, že mnohé centrálne banky neustále budujú a naďalej navyšujú svoje zlaté rezervy, pričom aj súkromné ​​peniaze investorov putovali do zobchodovaných fondov na báze zlata alebo do ETF vzácnych kovov.

Vývoj ceny zlata a akciového indexu DAX a DJ za posledných 5 rokov:

Vývoj ceny zlata za 100 rokov

Zdroj: ACI – All Commodity Intertrading, GmbH

Pohľadom na 5 ročný vývoj trh vzácnych kovov a akciových indexov DAX a DJ by sme mohli ukončiť danú tému, a dôvody prečo extrémne rastie dopyt po zlate vzhľadom k jeho atraktivite a očakávaniam rastu jeho ceny na budúce obdobie. Zlato chráni investora pri turbulenciách na finančných trhoch a v čase krízy, keď hodnoty burzových indexov klesajú, cena zlata zvyčajne rastie. A práve preto odporúčame našim klientom pri budovaní a ochrane svojho majetku časť úspor (cca 10-20%) držať práve v zlate ako bezpečnom prístave v týchto turbulentných časoch spôsobených aj pandémiou koronavírusu COVID-19 a jej ekonomickými dopadmi.

Ing. Ivan Duvač
Head of Education – PHOENIX INVESTOR SK

Dôležité právne informácie – Disclaimer

Tento materiál je určený iba pre všeobecný záujem a nemal by sa interpretovať ako individuálne investičné poradenstvo alebo odporúčanie alebo žiadosť o kúpu, predaj alebo držbu akéhokoľvek cenného papiera, či vzácnych kovov alebo prijatie akejkoľvek investičnej stratégie. Nejde o právne, investičné alebo daňové poradenstvo. Vyjadrené názory sú názoru nášho manažéra vzdelávania a komentáre, názory a analýzy odborníkov z finančného trhu a dáta sa poskytujú k dátumu uverejnenia a môžu sa v čase zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pri príprave tohto materiálu sa mohli použiť vlastné odborné postoje a názory a údaje zo zdrojov tretích strán verejne dostupných na internete.

Spoločnosť PHOENIX INVESTOR SK nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z použitia týchto informácií a spoliehanie sa na názory a analýzy pripomienok uvedené v materiáli je výlučne na uvážení používateľa. Toto nie je úplná analýza všetkých významných skutočností týkajúcich sa akéhokoľvek odvetvia, bezpečnosti alebo investícií a nemala by sa považovať za investičné odporúčanie. Fakty sú prevzaté zo zdrojov, ktoré sa považujú za spoľahlivé, ale neboli nezávisle overené z hľadiska úplnosti alebo presnosti. Na tieto stanoviská sa nemožno odvolávať ako na investičné poradenstvo alebo ako ponuku na konkrétne zabezpečenie.

Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky.  Všetky investície zahŕňajú riziká vrátane možnej straty istiny. Ceny akcií kolísajú, niekedy rýchlo a dramaticky, v dôsledku faktorov ovplyvňujúcich jednotlivé spoločnosti, konkrétne odvetvia alebo odvetvia alebo všeobecných trhových podmienok. So zahraničným investovaním sú spojené osobitné riziká vrátane výkyvov mien, hospodárskej nestability a politického vývoja; investície na rozvíjajúcich sa trhoch zahŕňajú zvýšené riziká súvisiace s rovnakými faktormi. Pokiaľ sa stratégia zameriava na konkrétne krajiny, regióny, priemyselné odvetvia, odvetvia alebo typy investícií z času na čas, môže byť vystavená väčšiemu riziku nepriaznivého vývoja v takých oblastiach, ako je stratégia, ktorá investuje do širšej škály krajín, regiónov, odvetví alebo investícií.

Kategórie
Najčítanejšie

Čo sú ESG Investície a aké prinášajú výhody?

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor