Investování v době krize koronaviru

PRÍLEŽITOSTI A TRENDY VO SVETE TECHNOLÓGIÍ V ČASOCH PANDÉMIE COVID19

V médiach ste si mohli všimnúť poslednej dobe správy o výraznejšom poklese na akciových trhoch. Neistota spôsobená hlavne šírením koronavírusu viedla k prepadom a väčším korekciám na svetových burzách. Okrem stratám na ľudských životoch, prepuknutie koronavírusu v Číne prináša potenciálne hospodárske a trhové dôsledky nie len pre Čínu a ázijský región, ale aj v okolitom globálnom svete. Ohniská nákazy sa presunuli z Ázie cez Európu až do Ameriky, najnovšie dominuje a prvenstvo v počte nakazených preberá Latinská Amerika.

Tak ako aj naša spoločnosť Phoenix Investor, aj mnohé väčšie firmy v čase sociálneho dištancu a karanténnych opatrení, sme prešli do online priestoru a sveta moderných „SMART“ technológií. Technologické firmy sú pre ekonomiku a obchod čoraz dôležitejšie, a obzvlášť v ťažších obdobiach ako je teraz. Toto odvetvie dominuje na akciových trhoch a v dôsledku megatrendu digitálnej transformácie bude aj naďalej rásť. Sedem z desiatich najhodnotnejších spoločností podniká v technologickom sektore.

Najcennejšie spoločnosti podľa trhovej kapitalizácie (v mld. USD)

Zdroj: Franklin Templeton

Naši klienti, ktorí investujú najmä v podielových fondoch správcovskej spoločnosti Franklin Templeton a konkrétne v jednotlivých fondoch a regiónoch Emerging alebo Frontier Markets, či volatilnejších fondoch typu Technology,  Biotechnology a pod., zažívajú rovnakú situáciu a majú rovnaké myšlienky porovnávajúce sa s obdobím prepuknutia vírusu SARS v roku 2003. Situácia okolo koronavírusu-COVID19 sa už upokojuje z pohľadu zdravotníckeho a epidemiologického pohľadu, a uvidíme, ako sa ekonomicky prejavia dopady a výpadky v produkcií a poklese objednávok v priemysle a službách.

Spotreba je významne dôležitejším prispievateľom hospodárstva, ako v roku 2003 v čase epizódy SARS, a teraz predstavuje viac ako 70 % rastu čínskeho hrubého domáceho produktu (HDP) (oproti menej ako 40 % v roku 2003). To vedie k presvedčeniu, že hospodársky rast môže byť závažnejší v zhoršujúcich sa podmienkach, ako v roku 2003. Sektory, ako napríklad cestovanie, voľný čas, maloobchod a vybrané podsegmenty spotreby domácností, budú pravdepodobne v blízkej budúcnosti priamo ovplyvnené koronavírusom. Keďže Čína, ale aj iné krajiny z BRIC, sa stali neoddeliteľnou súčasťou globálneho dodávateľského reťazca, akékoľvek ďalšie predĺženie platnosti zatvorenia ich závodov by pre nadnárodné spoločnosti vo svete predstavovalo riziko spojené s dočasným prerušením celkového dodávateľského reťazca.

Vlády v Číne, EÚ či USA, ale i vo svete, začali reagovať na spomalenie hospodárstva prostredníctvom stimulačných opatrení, ako sú zníženie úrokových sadzieb, či opatrenia na podporu výdavkov na infraštruktúru alebo pre zvýšenie spotreby. FED a ECB začali masívne tlačenie nových peňazí tzv . „QE“ alebo „helicopter money“ , čo svedčí o zámere napumpovať nové peniaze do ekonomiky a podporiť rýchlejšie uzdravenie ekonomiky a upokojenie emócií na kapitálových trhoch. Aj napriek negatívnemu krátkodobému dopadu, dlhodobý výhľad pozvoľného rastu svetového hospodárstva a zotavenia sa ekonomík budeme naďalej monitorovať a prognózy upravovať. Hromadné zavádzanie SMART technológií, zvyšujúca sa spotreba a prémia (zvyšujúci sa dopyt spotrebiteľov po prémiovom kvalitnom tovare), modernizácia výroby a vládne reformy, by mali pomôcť krajinám vymaniť sa z tohto náročného obdobia silnejšie a sebestačnejšie s viacerými piliermi hospodárskej podpory.

Súčasné ohnisko korekcií na trhoch sa vyskytlo po roku silnej výkonnosti na akciových trhoch (kde boli u indexoch S&P 500, MSCI All Country World (ACWI) a MSCI China v roku 2019 zaznamenané nárasty o 29 %, 27 % a 24 % na nové historické maximá). Ázijské, ale i svetové akciové trhy , či  Latinská Amerika sa už prepadli od svojho maxima v polovici januára do konca marca 2020 v priemere -30 %, ale začali za posledný mesiac apríl/máj opätovne rásť. Zatiaľ to vyzerá na kapitálových trhoch na písmeno V, ale môže dôjsť k ďalšej korekcii  a modifikovať sa doterajší vývoj na trhoch na písmeno W aleboči nedajbože L.

Veríme, že kombinácia faktorov, vrátane tých, ktoré sú uvedené vyššie, začnú priťahovať viac investorov, ktorí sú oprávnene skeptickí po niekoľkých rokoch slabej návratnosti v rámci komoditných odvetví. Aj keď samozrejme nemôžeme predpovedať úplné dôsledky koronavírusu, komodity sa vo všeobecnosti považovali za vysoko citlivé na potenciálnu slabosť dopytu.

Existuje názor, že investorov nadmerne potrestali súvisiace akcie s prírodnými zdrojmi, najmä v porovnaní so širším trhom. V čase, keď trhové akcie dominujú sentimentu a hybnosti, sú akcie, ktoré dosiahli slabú výkonnosť, ľahkým cieľom získavania hotovosti, a myslím si, že by to mohlo vytvoriť potenciálnu príležitosť investovať do energetických a materiálových akcií, v ktorých zostanú dlhodobé fundamenty stabilné. Na základe vyššie zmienených faktov a analýzy finančných trhov sa domnievam, že existujú mierne zvýšené trhové riziká krátkodobejšieho charakteru a väčšie narušenie magnitúdy spôsobené momentálnymi výkyvmi na trhoch vplyvom koronavírusu COVID-19. Stále vidno i zvýšené globálne riziká spojené so spomalením celkového globálneho ekonomického rastu.

My vo Phoenix Investor budeme presadzovať filozofiu u našich agentov a v komuniké s klientami, aby umiestňovali peniaze do aktívne manažovaných portfólií, prípadne v kombinácii s pasívnymi stratégiami s automatickým rebalansingom tak, aby minimalizovali dopady prípadných výkyvov a korekcií trhov spojených s nadhodnotenými triedami aktív, či uspokojením sa časti investorov. Rýchle šírenie paniky spojenej s COVID-19 bolo jasnou pripomienkou toho, že sa môžu kedykoľvek v blízkej dobe vyskytnúť  ďalšie neočakávané udalosti, a že kvalitná diverzifikácia portfólia a dodržanie investičného horizontu zostávajú naďalej kriticky dôležité. Najdôležitejšími predpokladmi úspešnej investície sú okrem sledovania volatility, poplatkov a diverzifikácii portfólia, najmä pravidelnosť investovania s využitím všetkých výhod Cost Average Efectu a hlavne dostatočný investičný horizont, bez podliehaniu panike a stádovitosti.

V týchto dňoch najviac platí pravidlo, že čas je najlepším priateľom investícií. A na druhej strane, emócie sú ich najväčším nepriateľom. Súčasná situácia na finančných trhoch nie je dôvodom pre unáhlené rozhodnutia, ktoré nakoniec vždy vedú k horším investičným výsledkom. Jedine dodržanie systematickosti (S.I.P.) a investičného horizontu, ktorý si naši klienti zadali pri investičnom poradenstve a otvorení majetkového účtu, prinesie očakávané ovocie. Trhové výkyvy vždy predstavujú dobrú príležitosť pre investorov na nákup a vždy boli dané prepady prekonané. Pokiaľ ich všetci budeme takto vnímať, tak spoločne dokážeme pomôcť úspešne ochrániť a zveľadiť klientom majetok.

Ing. Ivan Duvač
Head of Education - Phoenix Investor SK

__________________________________________________

Dôležité právne informácie - Disclaimer

Tento materiál je určený iba pre všeobecný záujem a nemal by sa interpretovať ako individuálne investičné poradenstvo alebo odporúčanie alebo žiadosť o kúpu, predaj alebo držbu akéhokoľvek cenného papiera alebo prijatie akejkoľvek investičnej stratégie. Nejde o právne, investičné alebo daňové poradenstvo. Vyjadrené názory sú názoru nášho head of education manažéra a komentáre, názory a analýzy sa poskytujú k dátumu uverejnenia a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pri príprave tohto materiálu sa mohli použiť údaje zo zdrojov tretích strán z internetu a spoločnosť Franklin Templeton. Spoločnosť PHOENIX INVESTOR SK nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z použitia týchto informácií a spoliehanie sa na názory a analýzy pripomienok uvedené v materiáli je výlučne na uvážení používateľa. Toto nie je úplná analýza všetkých významných skutočností týkajúcich sa akéhokoľvek odvetvia, bezpečnosti alebo investícií a nemala by sa považovať za investičné odporúčanie. Účelom je poskytnúť pohľad na proces a dopady epidémie KORONAVÍRUSU- COVID 19. Fakty sú prevzaté zo zdrojov, ktoré sa považujú za spoľahlivé, ale neboli nezávisle overené z hľadiska úplnosti alebo presnosti. Na tieto stanoviská sa nemožno odvolávať ako na investičné poradenstvo alebo ako ponuku na konkrétne zabezpečenie.

Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky.  Všetky investície zahŕňajú riziká vrátane možnej straty istiny. Ceny akcií kolísajú, niekedy rýchlo a dramaticky, v dôsledku faktorov ovplyvňujúcich jednotlivé spoločnosti, konkrétne odvetvia alebo odvetvia alebo všeobecných trhových podmienok. So zahraničným investovaním sú spojené osobitné riziká vrátane výkyvov mien, hospodárskej nestability a politického vývoja; investície na rozvíjajúcich sa trhoch zahŕňajú zvýšené riziká súvisiace s rovnakými faktormi. Pokiaľ sa stratégia zameriava na konkrétne krajiny, regióny, priemyselné odvetvia, odvetvia alebo typy investícií z času na čas, môže byť vystavená väčšiemu riziku nepriaznivého vývoja v takých oblastiach, ako je stratégia, ktorá investuje do širšej škály krajín, regiónov, odvetví alebo investícií.

Kategórie
Najčítanejšie

Čo sú ESG Investície a aké prinášajú výhody?

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor