Ako správne nastaviť a rozložiť portfólio

Základný koncept každého portfólia je zostavený z konzervatívnej a dynamickej zložky. U niektorých investorov je možné zahrnúť ešte vyložene špekulatívnu zložku.
Teda konkrétny podiel konzervatívnej a dynamickej zložky pre dlhodobé dynamické portfólio je závislý od prístupu k správe investícií. Pri pasívnych portfóliách sa odporúča pomer 20-30 percent konzervatívna zložka a 70-80 percent dynamická. Pokiaľ je však portfólio spravované aktívne potom je možné dosahovať vyšší výnos.

Najdôležitejšie je rozkladať investície do viacerých druhov aktív. Základom sú akcie a dlhopisy, a to z toho dôvodu, že majú z dlhodobého hľadiska negatívnu koreláciu. To v praxi znamená, že keď akcie rastú, dlhopisom sa príliš nedarí. Rast cien akcií je spravidla sprevádzaný zvyšovaním úrokových sadzieb. To má za následok, že súčasná úroková prémia skôr vydaných dlhopisov prestáva byť pre investorov zaujímavá (dajú prednosť novému dlhopisu s vyššou úrokovou prémiou), a tak cena týchto skôr emitovaných dlhopisov mierne poklesne. Naopak, keď dôjde k útlmu hospodárstva a akciám sa nedarí, siaha centrálna banka k znižovaniu úrokových sadzieb, aby zlacnila požičiavanie peňazí, a podporila tak investície firiem. V súvislosti s klesajúcimi úrokovými sadzbami sa už emitované dlhopisy stávajú pre investorov atraktívnejšie. Ich cena rastie.

Avšak diverzifikácia iba medzi akcie a dlhopisy je nedostatočná. Do portfólia je vhodné zahrnúť ďalšie aktíva, konkrétne nehnuteľnosti a komodity. Ich hlavný prínos je v tom, že sa vyvíja takmer nezávisle na akciách aj dlhopisoch. Až pri zahrnutí komodít a nehnuteľností sa môžeme baviť o vyváženom portfóliu. Ďalšou strategickou a na ostatných aktívach nezávislou oblasťou, ktorú je možné do portfólia zahrnúť, sú meny. Tu sa dá profitovať ako na pohyboch kurzov jednotlivých menových párov, tak aj na vyšších úrokových sadzbách, ktoré sa k danej mene vzťahujú. Posledná veľmi dôležitá zložka portfólia je likvidná rezerva. Najčastejšie sa tu využíva nástroj peňažných trhov. Aj pri dlhodobom dynamickom portfóliu je dôležité mať likvidnú rezervu. Veľakrát sa na to zabúda. Rezerva sa môže hodiť pri vyšších nečakaných výdavkoch, kedy je potrebné odkúpiť časť investícií z portfólia.

Miroslav Gerhart, PXI

Kategórie
Najčítanejšie

Čo sú ESG Investície a aké prinášajú výhody?

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor