Zlato ako rozumná investícia s reálnou hodnotou v modernom investičnom portfóliu PXI investora

Vitajte opäť na našom na blogu, kde sa budeme tentokrát venovať rozumnej a tradičnej investičnej príležitosti – a to nákupom a investovaniu do fyzického zlata. Zlato ako jeden z TOP vzácnych kovov, nie je len kovom so šperkárskym významom, či priemyselným využitím, ale už aj tradične  vyhľadávaným investičným aktívom s dlhodobou históriou ako zásobou reálnej majetkovej hodnoty pre stabilizáciu investičného portfólia. Ak ste sa vždy zaujímali o bezpečné investovanie a hľadáte spôsoby, ako rozumne diverzifikovať svoje portfólio, ste na správnom mieste a vitajte na blogu vo Phoenix Investor Gold!

V tohto mesačnom blogu sa budeme venovať tomu, prečo zlato láka pozornosť investorov, ktorí hľadajú ochranu pred neistotou a rastúcou infláciou. Spolu sa pozrieme na rôzne formy investovania do zlata, vrátane výhod a nevýhod. Pamätajte, že pri investovaní do zlata je dôležité mať realistické očakávania a pochopiť, ako zlato môže prispieť k vašim dlhodobým cieľom. Tešíme sa, že sa s vami podelíme o tieto stručné rady, ktoré vám pomôžu v skratke porozumieť investovaniu do zlata a využiť jeho potenciál ako súčasť vášho portfólia. Verím, že takto spoločne objavíme, ako môže zlato prispieť k vašej finančnej stabilite a prosperite.

Zlato +/- 

Výhody investovania do zlata môžu byť rôznorodé a závisia od toho, akým spôsobom a s akými cieľmi sa rozhodnete investovať. V prospech investovania do zlata existuje veľa argumentov. Okrem toho, že zlato je oslobodené od dane, predstavuje vynikajúci spôsob, ako zachovať hodnotu úspor a vždy ponúka likviditu. Tu sú zosumarizované niektoré z výhod, ktoré sú často spájané s investovaním do zlata:

 1. Zásobáreň hodnoty: Zlato má históriu byť považované za zásobu reálnej majetkovej hodnoty. V časoch ekonomickej neistoty a inflácie môže slúžiť ako krytie bohatstva a stabilizačný faktor (viď obrázok 1).
 2. Diverzifikácia portfólia: Investovanie do zlata môže pomôcť diverzifikovať portfólio a znižovať riziko závislosti na konkrétnych finančných aktívach alebo trhoch.
 3. Inflačná ochrana: Zlato sa často vníma ako jedinečná ochrana pred hodnotovým poklesom v dôsledku inflácie, pretože jeho reálna hodnota sa často udržiava oveľa lepšie ako hodnota niektorých iných finančných aktív (viď obrázok 2).
 4. Likvidita: Zlato je medzinárodne uznávané a môže byť použité i ako platidlo, a je relatívne ľahko konvertované na hotovosť, ak je to nevyhnutne potrebné.
 5. Historický rast hodnoty: Aj keď hodnota zlata môže v čase kolísať, existuje dlhodobá tendencia rastu hodnoty zlata v priebehu času (viď obrázok 1).
 6. Rast globálneho dopytu a využitia: Zlato sa používa nielen na investície, ale aj v priemysle a šperkárstve, čo môže podporovať jeho využiteľnosť a potenciál dlhodobého dopytu.
 7. Daňové zvýhodnenie: Pri predaji investičného zlata FO sa dosiahne príjem z predaja hnuteľnej veci, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od dane, okrem príjmov z predaja zlata PO, ktorá ho zahrnula do obchodného majetku, a to do 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.

Vždy je však dôležité mať na pamäti, že každé investovanie má svoje riziká a predpovede môžu byť aj nepresné. Každý investičný prístup má svoje výhody a nevýhody a závisí to len od preferencií, cieľov a tolerancie k riziku jednotlivého investora.

Nákup fyzického zlata:

 • Výhody: Fyzické zlato poskytuje najpriamejšiu expozíciu voči zlatu a je často vnímané ako „bezpečný prístav a útecha“ v čase ekonomickej neistoty. Investori, ktorí chcú dlhodobo držať hodnotu a minimalizovať riziko, sa môžu rozhodnúť kúpiť a vlastniť fyzické zlato. Toto zlato môže byť uložené doma alebo v bankovom trezore a poslúžiť  tak ako reálna zásoba majetkovej hodnoty a uchovávateľ hodnoty v čase zvýšenej inflácie.
 • Nevýhody: Kúpa fyzického zlata môže vyžadovať náklady na jeho skladovanie a zabezpečenie, a môže byť vnímané ako pasívne aktívum, ktoré neprináša žiadne pravidelné výnosy v podobe dividend ako napr. akcie, či kupón pri dlhopisoch a jeho likvidita môže byť do určitej miery obmedzená v prípade okamžitej potreby rýchleho predaja, ak ho už máte doma vyskladnené z úschovy trezora, a budete tak znášať náklady za overenie pravosti.

Alternatívne obchodovanie cez CFD (Contract for Difference):

 • Výhody: CFD umožňujú investorom špekulovať na cenové pohyby rôznych aktív, vrátane zlata, bez potreby vlastniť samotné aktívum. Môže to poskytnúť príležitosti na krátkodobé zisky zo zmeny cien, bez potreby fyzicky držať zlato. Výhodou je aj vyššia likvidita a možnosť obchodovať aj pri klesajúcich cenách.
 • Nevýhody: Obchodovanie s CFD je pomerne rizikové, pretože maržové obchody môžu zvýšiť nielen zisky, ale aj straty. CFD sú určené skôr pre skúsených obchodníkov, ktorí sú si vedomí rizika a majú solídne znalosti o finančných trhoch. Je dôležité zdôrazniť, že obchodovanie s CFD vyžaduje dôkladné vzdelanie, skúsenosti a riadenie rizika. Je nevyhnutné zdôrazniť, že tento typ nákupu zlata cez CFD vykazuje znaky nebezpečnosti a rizika.  

„XAU“ je bežný symbol pre zlato a ide o cenu zlata na medzinárodných finančných trhoch a ako symbol sa často používa na obchodovanie so zlatom prostredníctvom futures kontraktov a iných finančných derivátov.  Práve spojenie „CFD“ a „XAU“ sa týka obchodovania so zlatom pomocou týchto kontraktov. To znamená, že investor nekupuje fyzické zlato, ale špekuluje na cenové pohyby zlata. Je dôležité si uvedomiť náročnosť správnej predikcie, keďže ceny surovín, vrátane zlata, môžu byť veľmi volatilné a ovplyvňované rôznymi faktormi, ako sú dopyt a ponuka, geopolitické udalosti, menové pohyby a ďalšie ekonomické faktory. 

ETF fondy zlata

 • Výhody: Na rozdiel od fyzického zlata sa ETF dajú kúpiť podobne ako akcie na burze. ETF umožňujú investorom získať prístup k zlatu a zároveň sa vyhnúť určitým nákladom  napr. za skladovanie a bezpečnostnými rizikami spojenými s držbou fyzického zlata.
 • Nevýhody: pravidelný ročný poplatok, ktorý si fondy účtujú pre pokrytie nákladov na správu a administratívnych nákladov. Investori taktiež platia províziu za nákup a predaj ETF fondov. Nezabudnite, že nevlastníte žiadne fyzické zlato, t.j. akcie nemôžete odkúpiť ani predať výmenou za zlato.

Každý investor by mal prehodnotiť svoje ciele, znalosti a toleranciu k riziku predtým, než sa rozhodne investovať, či už do fyzického zlata priamym nákupom alebo na splátky, či prostredníctvom CFD alebo ETF.

Status Quo vs. Quo vadis aurum? 

Súčasný stav, ako aj odborné ekonomické prognózy a vyhliadky pre investovanie do zlata môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi, vrátane ekonomickej situácie, inflácie, geopolitických udalostí a ďalších trhových podmienok. Avšak, predpovedanie pohybov cien zlata je extrémne náročné a neisté, a to aj pre skúsených analytikov. Jedno je však isté,  väčšina analytikov zlato vníma ako bezpečný prístav v čase krízy a uchovávateľa reálnej majetkovej hodnoty v časoch inflácie. 

Zlato zhodnotilo 10 % v priemere, 7,8 % ročne od r. 1970 Source: Reuters Eikon, Incrementum AG

Obrázok 1.: Zlato zhodnotilo 10 % v priemere, 7,8 % ročne od r. 1970 Source: Reuters Eikon, Incrementum AG

Krishan Gopaul, hlavný analytik Svetovej rady pre zlato, nedávno oznámil, že Čínska ľudová banka nakúpila v júli ďalších 23 ton zlata. Gopaul vysvetlil, že Čína tento rok nakúpila už 126 ton zlata, čím jej oficiálne rezervy dosiahli 2 136 ton. Hoci sa Čína stala popredným nákupcom na trhu s drahými kovmi, hlavní pozorovatelia trhu tvrdia, že centrálna banka je len na začiatku. Pokračujúce nákupy zlata zo strany Číny opätovne upriamili pozornosť na rastúci trend de-dolarizácie, keďže mnohé krajiny na celom svete sa snažia znížiť svoju expozíciu voči americkému doláru. Čína stále výrazne zaostáva za Spojenými štátmi, ktoré majú najväčšie zlaté rezervy na svete, a to v nominálnom aj relatívnom vyjadrení. So svojimi rezervami má Čína siedme najväčšie zlaté rezervy na svete, čo zodpovedá približne 3,8 % celkových rezerv. Analytici sa domnievajú, že centrálna banka má v úmysle zvýšiť svoje zlaté zásoby aspoň na päť percent celkových rezerv. Štúdia BMO Capital Markets naznačuje, že čínska centrálna banka bude zlato nakupovať aj naďalej. Vzhľadom na geopolitický vývoj v posledných rokoch by to bolo len logické a malo by to ďalej podporovať cenu zlata. Nižšie si pozrite aktuálnu výkonnosť zlata YTD voči akciovým indexom jednotlivých krajín. 

Zlato v r.2023 % v mene voči domácim akciovým indexom Source: Reuters Eikon, Incrementum AG

Obrázok 2.: Zlato v r.2023 % v mene voči domácim akciovým indexom Source: Reuters Eikon, Incrementum AG

Pre nasledujúce obdobie r. 2023 a začiatok r. 2024 je dôležité sledovať makroekonomické ukazovatele, centrálnu bankovú politiku, infláciu, geo-politické udalosti a ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť ceny zlata na finančnom trhu. Rôzni experti a analytici môžu mať rozdielne názory na to, ako sa ceny zlata budú vyvíjať, a preto je dôležité si overovať rôzne zdroje a získavať rôzne perspektívy. 

Ak máte záujem o aktuálne informácie a spôsoby pre investovanie do zlata, môžete sledovať náš komunikačné kanály alebo si dohodnite stretnutie s našimi obchodnými zástupcami a radi vám sprostredkujeme nákup fyzického zlata do vášho investičného portfólia. Vyvinuli sme pre vás jedinečný obchodný model i mobilnú aplikáciu PHOENIX Mobile. Významnou prednosťou nákupu fyzického zlata cez nás a partnerskú spoločnosť ACI je najmä to, že ho možno nakupovať postupne po mesačných intervaloch na splátky cez e-shop safeandhome alebo priamo cez spomínanú mobilnú aplikáciu  Phoenix Mobile dostupnú pre našich klientov.

Ing. Ivan Duvač
PXI ACADEMY

Kategórie
Najčítanejšie

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor

Meny a menové riziko