Investiční aktiva

INVESTIČNÉ AKTÍVUM AKO SÚČASŤ KVALITNÉHO FINANČNEHO PLÁNU ÚSPEŠNÉHO INVESTORA

V minulom článku ste sa dozvedeli čo je sprievodcom nášho úspešného investora a aké sú základy finančného plánovania, nevyhnutnosť zanalyzovania si svojho stavu v osobných financiách a hlavne nastavenia si správnych priorít a cieľov na ceste životom.

Ak už tieto  principiálne veci poznáme, t.j. vieme aké zdroje máme k dispozícií a aké ciele chceme dosiahnuť v rôznych životných situáciách a etapách, tak poďme sa teraz spolu pozrieť aké možnosti nám investičný svet ponúka a ako cestou sa vydať, aby sme čo najefektívnejšie splnili a dosiahli svoje ciele a méty, ktoré sme si zadefinovali ako prioritné.

Aby sme boli schopní kvalifikovane sa rozhodnúť, koľko peňazí, kedy a kam poslať, musíme vedieť ako jednotlivé investičné príležitosti správne posúdiť. Je nevyhnutné poznať, aký výnos môžeme u daných konkrétnych investíciách očakávať a aké riziká nám pri jednotlivých možnostiach a ponukách hrozia.

SPORENIA a INVESTOVANIE

Peniaze sami o sebe žiadny zisk nikde neprinesú. Na to, aby sme mohli získať výnos, musíme peniaze za niečo zameniť a zrieknuť sa ich na určitý čas. V súvislosti s investovaním sa môžeme teda stretnúť i s častým pojmom „SPORENIE“. Tu však upozorňujem, že pri sporení sa peniaze vkladajú do finančného produktu s vopred daným očakávaným výnosom, ako napr. sporiaci vklad, termínovaný vklad v banke alebo stavebné sporenie.

„INVESTOVANIE“ však v pravom význame slova musíme vnímať ako zdanie sa známej súčasnej hodnoty finančných prostriedkov, aby sme v budúcnosti získali neznámu hodnotu finančných prostriedkov, pričom predpokladáme, že daná budúca hodnota bude vyššia ako na začiatku investovania. Správne investovanie je teda o nákupoch tzv. aktív, t.j. majetku, ktorý si zabezpečujeme s vidinou budúceho úžitku z ich vlastnenia, v našom prípade ide o výnos z držby aktív.

Aktívum môžu tvoriť dané investičné produkty bežne dostupné na finančnom trhu, ktoré obsahujú najmä:

  • - cenné papiere
  • - podiely vo firmách
  • - nehnuteľnosti (určené k prenájmu)
  • - komodity
  • - umelecké diela, starožitnosti i archívne vína či whisky

V súčasnosti sa určite stretnete i s názorom, že do čoho sa tiež oplatí investovať, je do kvalitného vzdelania (obetujem čas a peniaze v prospech budúcej vyššej hodnoty na trhu práce).

VŽTAH VÝNOSU a RIZIKA

V prípade investovania nás ako úspešného investora vždy musí zaujímať vzťah medzi 3 dôležitými parametrami, tzv. magický trojuholník:

  • - očakávaný výnos (koľko nám to prinesie)
  • - investičný horizont (kedy nám to prinesie)
  • - riziko (s akou mierou istoty nám to prinesie)

Na záver „Dobrá rada nad zlato“

Ak sa chystáte rozhodnúť, do čoho investujete svoje voľné finančné prostriedky, nie je správne riadiť sa iba tým, čo na trhu práve „letí“. Ujasnite si, čo je pre vás najdôležitejšie, a potom sa pozrite na potenciálnu investíciu postupne z hľadiska výnosu, rizika aj likvidity.

A ešte lepšie bude keď sa s nami o tom porozprávate a využijete profesionálne služby našej spoločnosti prostredníctvom širokej siete odborne vyškolených investičných poradcov a finančných agentov spoločnosti PHOENIX INVESTOR SK.

Jednotlivé finančné produkty zohľadňujúce rôzne vzťahy parametrov s magického trojuholníka si rozoberiem konkrétnejšie na budúce v ďalšom článku.

Ing. Ivan Duvač

Head of Education| Phoenix Investor Group

Kategórie
Najčítanejšie

Čo sú ESG Investície a aké prinášajú výhody?

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor