Blíži sa recesia?

Čo je to vlastne recesia? 

Recesia je „technicky“ definovaná ako obdobie dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokov so záporným hospodárskym rastom. Recesia býva sprevádzaná poklesom zamestnanosti, poklesom podnikových ziskov, zvýšením neistoty a volatility na akciových trhoch.

Ako dlho môže recesia trvať? 

Recesie sú prejavom ekonomického cyklu – čo napovedá, že prichádzajú a zase odchádzajú. V priebehu 20. storočia sa postupne skracovalo trvanie recesií, zmierňoval sa ich priebeh a predlžoval sa interval medzi nimi. Po roku 1950 v USA trvali recesie priemerne 11 mesiacov. Posledná recesia z roku 2001 trvala 8 mesiacov. 

Ako sa recesia premieta do akciového trhu? 

Pochopiteľne nepriaznivo. Recesia znamená ohrozenie podnikových ziskov, čo akcionára nepoteší. Akcie preto spravidla klesajú už dlhú dobu predtým, než je recesia oficiálne vyhlásená. Akciové trhy sa niekedy považujú za skorý indikátor recesie – čo je užitočné pre makroekonómov, bohužiaľ nie pre investorov. Skúseným investorom, ale ponúka možnosť kupovať akcie so zľavou.  Každá recesia totiž skôr, či neskôr skončí a jej dopad na zisky akciových spoločností je dočasný. Pre skúseného investora je recesia dobrá príležitosť.

Pre prevažnú väčšinu drobných investorov je pravidelné investovanie zďaleka najlepším riešením, ako prečkať recesiu. 

Kedy je najlepší čas začať investovať? 

Predsa v priebehu recesie, kedy sú akcie lacné! Je lepšie začať s vaším poradcom hneď, ako zmeškať túto možnosť. Dôležité je vzdelanie, prístup k informáciám a profesionalita investičného poradcu.

Pri akciách je najdôležitejšia disciplína. Keby len informácie boli kľúčom k úspechu na burze, najbohatšími ľuďmi na svete by boli profesori na vysokých školách. Aj veľmi dobre informovaní ľudia však môžu ťažko tratiť, pokiaľ nedodržujú elementárnu disciplínu. Touto elementárnou disciplínou sa myslí najmä pravidelné investovanie. Základným východiskovým predpokladom rozumného investora by malo byť, že tipovať vrcholy a pády trhu nemožno nikdy odhadnúť.

Pre prevažnú väčšinu drobných investorov je pravidelné systematické investovanie zďaleka najlepším spôsobom, ako prežiť recesiu.

Efekt priemerných nákladov v rámci pravidelných nákupov na kapitálovom trhu sa naozaj považuje za ôsmy div sveta. Aspoň vo finančnom svete. Ak na tejto stratégii budete vždy stavať, bude naozaj veľmi pravdepodobné že dospejete k slušnému zhodnoteniu. Áno chce to trpezlivosť a pevné nervy niekedy. Ale také už je investovanie.

Miroslav Gerhart, PXI

Kategórie
Najčítanejšie

Čo sú ESG Investície a aké prinášajú výhody?

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor