Světový den investičních fondů - 19. duben

19. APRÍL – SVETOVÝ DEŇ INVESTIČNÝCH FONDOV – POMÁHA V POPULARIZÁCII KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA V SR A ČR

Od založenia vôbec prvého investičného fondu na svete uplynie tento rok 246 rokov, myšlienka kolektívneho investovania (KI) však pretrvala a získava čoraz viac na popularite celosvetovo, ale  i nás v SR, o čom svedčí počet podielových a investičných fondov vo svete a tiež celkový objem majetku AUM, ktorý pre svojich klientov spravujú investičné a správcovské spoločnosti. 

Na konci roka 2020 štatistiky medzinárodného Inštitútu Investičných spoločností (ICI) vykazovali  aktíva v regulovaných otvorených podielových fondov na celom svete 63,1 bilióna USD vo viac ako 135 tisíc fondov. Krajiny s najväčším odvetvím podielových fondov  a objemom peňazí pod správou sú:

 • Spojené štáty: 23,9 bilióna USD
 • Austrália: 5,3 bilióna USD
 • Írsko: 3,4 bilióna USD
 • Nemecko: 2,5 bilióna USD
 • Luxembursko: 2,2 bilióna USD
 • Francúzsko: 2,2 bilióna USD
 • Japonsko: 2,1 bilióna USD
 • Kanada: 1,9 bilióna USD
 • Spojené kráľovstvo UK: 1,9 bilióna USD
 • Čína: 1,4 bilióna USD

Svetový deň investičných fondov od roku 2012 začalo ako prvé oslavovať Nemecko, o rok neskôr Rakúsko a v roku 2014 sa  pripojilo Slovensko s  Českou republikou. Cieľom bolo zvýšiť celkové povedomie o investovaní do podielových fondov a investičných nástrojov, poskytnúť verejnosti viac informácií o investičných možnostiach a ich benefitoch a poskytnúť investorom zázemie pre lepšie rozhodovanie o ich investíciách a dostať do väčšieho povedomia základné črty a výhody podielových fondov.

POHĽAD DO HISTÓRIE – VZNIK PRVÉHO PODIELOVÉHO FONDU

19. apríla 1743 sa narodil Adriaan van Ketwich, holandský obchodník považovaný za zakladateľa investičných fondov. V roku 1774 založil prvý investičný fond pod názvom Eendragt maakt Magt (V jednote je sila) pre občanov, ktorí nakladali skromnejšími finančnými prostriedkami. Uzavretý podielový fond investoval do dlhopisov vlád, bánk a úverov plantáží v Západnej Indii.

Prvý podielový fond vznikol z podnetu finančnej krízy, ktorá vypukla v Európe začiatkom roka 1770. Britská Východo-indická spoločnosť si zapožičala veľký obnos financií na podporu svojich koloniálnych záujmov, najmä v Severnej Amerike. Klesajúce prijmi a vysoké náklady z kolonizácie speli do nutnosti záchrany spoločnosti Britskou štátnou pokladnicou, čoho následky  bolo cítiť po celom svete. V tej dobe malo podobné problémy aj  Holandsko. Preto v roku 1774 holandský obchodník Adriaan van Ketwich, predvídavo začal zbierať financie od viacerých ľudí a ako prvý na svete vytvoril investičný fond. Finančné riziko hlavne pre malých investorov bolo obmedzené tým, že  investície boli rozložené medzi európske krajiny a americké kolónie, kde investície boli zabezpečené výnosmi z plantáží.

Kolektívne investovanie odvtedy prešlo značnými zmenami, najmä čo sa týka vzniku legislatívneho rámca, rôznorodosti jednotlivých typov fondov a aj spôsobu zhodnocovania úspor verejnosťou. Investíciami do podielových fondov, ale i ETF, sa môže pochváliť čoraz viac Slovákov. Výhodami investovania do fondov KI – podielových fondov a ETF je dostupnosť peňazí – likvidita, neviazanosť investície, možnosť pravidelne investovať, možnosť dosiahnuť atraktívne výnosy a prehľadnosť, a pri ETF po roku i daňové zvýhodnenie (platí len v SR).

VÝSLEDKY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA V SR

Investovanie do fondov KI, t.j. podielových fondov a ETF už ani na Slovensku nie je ničím výnimočným. Objavuje ho stále viac ľudí a investorov. Pri príležitosti Svetového dňa investičných fondov je dobré si pozrieť  trochu štatistík v SR a ako vidieť z grafu k marcu 2022 sme boli na úrovni cca 12 mld € v slovenských PF.

Zdroj: www.ass.sk

VÝSLEDKY KOLEKTIVNEHO INVESTOVANIA V ČR

Celkový objem investícií u susedov v ČR na konci 2021 dosiahol viac ako 1,83 bilióna korún (CZK). Asociácia pre kapitálový trh (AKAT) na svojom webu www.akatcr.cz zverejnila informácie o vývoji asset manažmentu, kolektívneho investovania a custody za celý rok 2021. Celkový objem majetku, investovaný cez členov asociácie do investičných nástrojov, dosahoval k 31.12.2021 výšku 1,83 bilióna korún. Domácnosti a inštitúcie majú nasporené v domácich a zahraničných fondoch kolektívneho investovania ponúkaných v Českej republike 707,6 miliárd Sk. 

Od začiatku roka 2021 majetok vo fondoch kolektívneho investovania zaznamenal nárast o 117,912 miliardy Kč, tj o 20 % (z 589,69 mld. Kč k 31.12.2020 na 707,6 mld. Kč k 31.12.2021), vyhlásil predseda AKAT Martin Řezáč.

Zdroj: https://www.akatcr.cz

VÝSLEDKY KOLEKTIVNEHO INVESTOVANIA V AT

Len pre porovnanie ako je to u našich južnejších susedov v Rakúsku, celková hodnota akcií a investičných fondov v Rakúsku predstavovala v roku 2020 približne 102,5 miliardy €, čo bol typ aktív s najvyššou hodnotou majetku investičných fondov. Nasledovali dlhové cenné papiere, ktoré mali v tom roku hodnotu okolo 84,9 miliardy €. (data – ŠÚ AT)

Súčasná krízová situácia okolo vojny na Ukrajine ako aj doznievajúcej čipovú, energetickú krízu spôsobenú pandémie vírusu COVID 19 sa podpisuje pod zvýšenú kolísavosť aktív. Myslím si však, že napriek tomu existuje stále dostatok dôvodov, ktoré v nás vzbudzujú optimizmus a prílev nových investorov a nových peňazí do kapitálového trhu. Postoj Slovákov či Čechov k investovaniu do podielových fondov, akcií či dlhopisov sa podľa našej skúsenosti za posledné roky našej existencie výrazne zlepšuje, a aj Svetový deň fondov pripomína, že investovanie by nemalo byť vnímané iba ako niečo  okrajové, pretože sa týka každého z nás. Rovnako ako sa každého z nás  týka inflácia, ktorá znižuje reálnu hodnotu úspor, tak ak naši klienti chcú reálnu hodnotu svojich peňazí ochrániť, musia sa poobzerať aj za inými možnosťami zhodnocovania peňazí, než sú bežné sporiace či termínované účty. A tu je naša úloha ako expertov na investičné poradenstvo na trhu finančného sprostredkovania. 

Na záver PHOENIX INVESTOR radí zopár tipov, ako bezpečne preplávať súčasnými turbulentnými vodami kapitálových trhov, alebo čo (ne)robiť, keď sú trhy značne rozkolísané:

 • nepodliehajte emóciám,
 • dodržujte investičný horizont,
 • držte sa svojej investičnej stratégie,
 • pravidelne investujte, a neustále pokračujte. Ak nie, je najvyšší čas začať investovať !!!

Ing. Ivan Duvač
PXI ACADEMY

Kategórie
Najčítanejšie

Čo sú ESG Investície a aké prinášajú výhody?

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor