Správa majetku – všeobecne

Správa majetku sa tiež nazýva Asset Management. Jedná sa o finančnú službu, ktorá sa zaoberá správou majetku. Investuje sa predovšetkým do investičných fondov. Vďaka širokej diverzifikácii rizika je šanca na atraktívne výnosy oveľa vyššia. Investovať je možné do širokej ponuky produktov – akcie, dlhopisy, komodity, zlato a hotovosť. Portfólio však možno prispôsobiť aj osobným potrebám alebo individuálnym požiadavkám klientov. Z tohto dôvodu existujú rôzne minimálne čiastky, ktoré klienti môžu investovať. Správa majetku samozrejme zahŕňa aj neustále sledovanie správcom majetku.

Investované peniaze do správy majetku sú zvláštnym majetkom, a preto sú zákonne oddelené od majetku investičnej spoločnosti. 

Správca portfólia vykonáva pri správe majetku podľa vlastného uváženia investičné rozhodnutia o investovaní majetku klientov. 

K správe majetku vždy patrí aj reporting:

  1. pravidelný reporting (každý mesiac alebo štvrťrok)
  2. okamžitý reporting pri zásadných zmenách (tzv. hlásenie prahovej hodnoty straty)

Phoenix Investor – Moventum – jupoo finance GmbH = budúci úspech

Spoločnosť Moventum bola založená v roku 2000 ako luxemburská investičná platforma. Spoločnosť slúži ako podpora a platforma pre finančných poradcov pre investičné poradenstvo. Moventum je produktovo neutrálny a nezávislý s exkluzívnym B2B partnerstvom so spoločnosťou Phoenix Investor a jej pridruženými partnermi. 

Výhodou služieb portfólia u Moventum sú investičné procesy top downbottom up.

Prístup top down je charakterizovaný analýzami z predchádzajúceho štvrťroku, makroprostredím, volatilitou a investičnými štýlmi a trhovou kapitalizáciou. Stanovuje sa váha v jednotlivých triedach aktív a kritériá pre výber fondu. 

V prístupe bottom up sa analýza vykonáva v rámci ponuky FT fondov a je predložený návrh týkajúci sa váhy jednotlivých fondov. 

Výhoda správy majetku Moventum spočíva v tom, že investori môžu investovať od 2 500 EUR jednorazovo. Podľa rizikového profilu si klient môže vybrať medzi štyrmi rôznymi stratégiami portfólia.

Best of Franklin Templeton World Defensive

Cieľom tohto portfólia je dosiahnutie plynulých ziskov z investovania predovšetkým do dlhopisových fondov. Portfólio pozostáva z približne 80% dlhopisov/hotovosti a približne 20% akciových fondov. Investičná stratégia je primárne zameraná na stredne veľkých investorov so zvládnuteľným rizikom.

Best of Fraklin Templeton World Balanced

Cieľom portfólia je dosiahnutie dlhodobého nárastu hodnoty a podiel akcií je približne 50%. Portfólio je zamerané predovšetkým na investorov orientovaných na rast – investičný horizont minimálne 5 rokov. 

Best of Franklin Templeton World Dynamic

Cieľom tohto portfólia je vysoký, dlhodobý rast hodnoty. Dlhopisová zložka sa pohybuje okolo 30% a akciová 70%. Toto portfólio je zaujímavé predovšetkým pre investorov zameraných na riziko. 

Best of Franklin Templeton World Offensive

Kvôli podielu zhruba 100% akcií v tomto portfóliu je cieľom dosiahnuť veľmi vysokých dlhodobých nárastov zisku. Portfólio je zostavené najmä pre investorov vysoko orientovaných na riziko s minimálnym investičným horizontom 5 rokov.

Súhrnne je potrebné poznamenať, že investície do správy majetku predstavujú pre našich klientov pridanú hodnotu. Výhodou je jednoduchší priebeh a výber fondu vykonávaný odborníkmi s diverzifikáciou rizík. Klient je informovaný na základe štvrťročného reportingu. 

Wolfgang Köck, MBA
Education Manager - Phoenix Investor AT

Kategórie
Najčítanejšie

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor

Meny a menové riziko

Ako môžu vyzerať ideálne miery klientov PXI Investora?

Cena zlata opäť láme historické maximá