Finančná Gramotnosť

Finančná gramotnosť je súbor znalostí a zručností, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať. A Finančná gramotnosť je aj obsiahla kniha Miroslava Škváru uvádzajúca čitateľa či študenta do celého finančného sveta.

Miroslav Škvára sa finančnému vzdelávaniu venuje dlhodobo. Pôsobí nielen ako finančný poradca, ale predovšetkým ako lektor v oblasti finančnej gramotnosti. Zo svojich skúseností neskôr napísal knihu Finančná gramotnosť.

,,Formou spracovania sa autorovi podarilo dielo, ktoré môže byť využitelné pre veľmi široké spektrum čitateľov. Od laickej verejnosti až po študentov rôznych prípravných kurzov, študentov odborných i vysokých škôl. Som o tom ako dlhoročný pedagóg presvedčený.“ uviedol v knihe Václav Křivohlávek, zástupca vedúceho Katedry financií na Fakulte ekonomických štúdii Vysokej školy finančnej.

Pojať celý finančný trh na 280 stranách nie je jednoduchá úloha. Miroslav Škvára sa ho ale ujal veľmi dobre. Finančnú gramotnosť rozdelil na čiastkové “gramotnosti”penažná, cenová, rozpočtová, numerická, informačná a právna gramotnosť, ktoré tvoria jednotlivé kapitoly. V ďalších samostatných kapitolách sa venuje ochrane spotrebiteľa, životným situáciam, základným pravidlám investovania a Európskej únii. Kniha je doplnená nespočetným množstvom príloh a zdrojov, z ktorých môžu čitatelia čerpať ďalšie informácie.

Letom svetom

Jedna z čiastočných nevýhod knihy vychádza z jej rozsahu. Autorovi sa podarilo pojať celú oblasť finančnej gramotnosti a finančného trhu, no za cenu, že sa každej jednotlivej oblasti mohol venovať len v hrubých rysoch.

Na druhú stranu, Miroslav Škvára venoval dostatok priestoru schémam, grafom a tabulkám, ktoré celú knihu osviežujú a posyktované informácie sa stávajú prístupnejšími. Napriek tomu, že v knihe popisuje fakty a (pre väčšinu ľudí) nudné oblasti finančného trhu a daní, podarilo sa mu vtlačiť knihe čitatelnosť, ktorá je nevyhnutná pre udržanie pozornosti čitatela.

Obmedzená platnosť?

Kniha finančná gramotnosť vyšla už v druhom vydaní. To bolo oproti predošlému aktualizované a doplnené o nové informácie. Novinkou sú kapitoly o virtuálnych menách, o krachu II. piliera dôchodkovej reformy a mnoho ďalších informácii.

Tým, že kniha obsahuje aktuálne dátapopisuje súčasnú podobu finančného trhu a súčasné pravidlá v Českej republike (aktuálne daňové prostredie, súčasnú podobu dôchodkového systému), je síce veľmi vhodná pre aktuálnu výuku či sebavzdelávanie, bude ale vyžadovať pomerne častú aktualizáciu.

Obmedzená časová platnosť knihy Finančná gramotnosť nie je ani tak výčitka voči autorovi knihy, ale skôr českým politikom, ktorí nie sú schopní udržať stabilné právne prostredie ani jedno volebné obdobie – a to ani v tak zásadných a dlhodobých rozhodnutiach, akými je napríklad dôchodková reforma a dôchodkový systém obecne.

Na druhú stranu kniha obsahuje množstvo pasáži, ktoré svoju platnosť nestrácajú. Princípy finančného plánovania a spôsob tvorby rodinného rozpočtu sú stále platné a v takmer nezmenenej podobe sa nimi riadili aj naši starí rodičia. A častokrát oveľa dôslednejšie, než súčasná konzumná a na úveroch závislá generácia.

Rôzne názory

Miroslav Škvára v knihe Finančná gramotnosť prednáša predovšetkým základné tézy k jednotlivým oblastiam. Rozsah knihy viac nedovoľuje. A tak sa môžu vyskytnúť oblasti, na ktoré budú mať ľudia odlišný názor.

Príkladom môže byt téza: “Hodnota zlata je nezávislá na vládach i menách jednotlivých krajín, produktivite a ďalších lokálnych ekonomických a politických faktoroch.” I vlády a centrálne banky jednotlivých krajín sú účastníkmi trhu so zlatom a v historii sa mnohokrát ukázalo, že politická nestabilita či finančná kríza môže cenu zlata významne ovplyvniť.

Kniha Finančná gramotnosť plní svoj účel

Miroslav Škvára napísal knihu, ktorá plní svoj účel. Obsahuje nielen základné vedomosti a znalosti z oblasti financii, ale ponúka i ďalšie odkazy na literatúru a internetové zdroje, kde si čitatel môže rozšíriť informácie o jednotlivých oblastiach. Obsahuje hádam kompletný výpočet kníh a internetových zdrojov zaoberajúcich sa jednotlivou oblasťou finančnej gramotnosti a finančného trhu.

Kategórie
Najčítanejšie

Čo sú ESG Investície a aké prinášajú výhody?

Finančná gramotnosť v investíciách v strednej Európe

Zdanenie výnosov z investícií na Slovensku

Korporátne dlhopisy – na čo si dať pozor